25.07.2017

Hội Chợ mùa hè SURREY FUSION FESTIVAL 2017 VANCOUVER, CANADA

Hội Chợ mùa hè SURREY FUSION FESTIVAL 2017
VANCOUVER, CANADAKỳ Hội Chợ mùa hè Fusion Festival tại Vancouver 2016 có sự tham gia của gian hàng việt cộng, dù Liên Hội đã viết thư tới BTC và các cấp chính quyền để phản đối nhưng không có kết quả và trong ngày Hội Chợ đó bà con ta bên ngoài giăng biểu ngữ quyết liệt phản đối cờ máu.Suốt năm qua Liên Hội Canada phối hợp với các hội đoàn bên Vancouver vẫn kiên trì nhiều lần viết thư tới BCT và các cấp chánh quyền...cuối cùng năm nay CĐ Người Việt Tự Do tại Vancouver cũng được  chấp nhận cho tham gia vào Fusion Festival, nhưng BTC vẫn giữ gian hàng việt cộng.


 -Trong hình, thấy gian hàng vc chỉ có 3 đứa mặt áo đỏ máu, không tham gia vào cuộc diễn hành chung.


-Trong khi gian hàng CĐ người Việt Tự Do tại Fusion Festival có đông người tham dự với Cờ Vàng rực rở. 

Trong hình cũng có thấy ông bà TNS Ngô Thanh Hải trong đoàn diễn hành với Cờ Vàng đầy khí thế... 


Hình ảnh: 
https://1drv.ms/f/s!AnfA5d8ZXETk31XmGW0nvANevR2k


SURREY FUSION FESTIVAL 2017 (Lam Tran 243 MS)