21.08.2018

Ngưỡng mộ Bà!

Ngưỡng mộ Bà!

Cho dù kẻ thù có lớn mạnh bao nhiêu, cho dù lực ta có nhỏ bé thế nào. Nhưng khí phách của dân tộc, danh dự của quốc gia, trách nhiệm với nồi giống là không hề thay đổi. Cảm ơn bà, 1 người phụ nữ trung hoa dân quốc. 1 hình tượng của bà Trưng, bà Triệu của VN đang hiện rỏ nơi bà.