13.09.2018

THƠ - CHẲNG CÒN GÌ LÀ LẠ - Phuong Tran

CHẲNG CÒN GÌ LÀ LẠ
Chẳng còn gì là lạ
Tất cả đúng quy trình
Phá tan nền văn hóa
Như Tây Tạng điêu linh
Sẽ dùng Nhân Dân Tệ
Ngay trên đất nước mình
Rồi sát nhập lãnh thổ
Thành thiểu số người Kinh
Dân chịu đời nô lệ
Đảng "tuyệt vời anh minh"
Dù có phải mất nước
Đảng vẫn giữ nguyên hình
Hiệp ước thập kỷ trước
Ôi...vong Quốc tử sinh
Thành Đô đã ký kết
Nào đâu chuyện thường tình
Coi Dân như Chiên dại
Bọn bán nước cầu vinh
...
Đồng Bào ơi tỉnh thức
Hồn Sông Núi thiên linh
Hãy cùng nhau lên tiếng
Giữ nước Nam của mình
Phồn hoa kia giả tạo
Cơ đồ đã rung rinh
Nợ công cao hơn núi
Đừng yên phận làm thinh
Giang Sơn từng mảnh bán
Dân cỏ rác coi khinh
Tiền ngập nhà quan lớn
Chỉ Dân đen tội tình
Hãy cùng nhau lên tiếng
Tổ Quốc sắp điêu linh
Hãy làm gì có thể
Giữ nước Nam của mình
...
Giặc đâu xa...trước cửa
Bọn sâu mọt yêu tinh
Giặc đâu xa...trước cửa
Bọn bán nước cầu vinh...

PT
13.09.2018