TB 2018


LỊCH SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG NĂM 2018
(CĐ HỌP MẶT ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG VÀO MỖI NGÀY THỨ BẢY THỨ HAI TRONG THÁNG)      
 (CẬP NHẬT 01.01.2018)


2018
ngày tháng
vào lúc
Địa điểm
Tiệc Tân Niên 
06.01.2018
16:00 - 22:30
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3
Họp mặt tháng  1
Tập văn nghệ Tết
13.01.2018
20.01.2018
16 – 20:00
16 – 22:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3
Họp mặt tháng  2
10.02.2018
16 – 20:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3
Tập văn nghệ Tết
Tập văn nghệ Tết
03.02.2018
17.02.2018
16 – 22:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3
Tổng dợt
24.02.2017
17:00 – 21:30
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3
Mừng Xuân
Mậu Tuất (16.01 AL)
03.03.2018

16:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3
Họp mặt tháng 4
11.04.2017
16:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3
Biểu tình 30 Tháng Tư
29.04.2018

Berlin
Giỗ Tổ Hùng Vương QL 4897 (20.03.AL)
05.05.2018
16:00
Dominikuszentrum
Hildegard von Bingen-Anger 1-3
Họp mặt tháng  5
12.05.2018
16:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3
Họp mặt tháng 6
09.06.2018
16:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3
Họp mặt tháng 7
14.07.2018
16:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3
CĐ nướng thịt mùa hè (Chủ nhật)
29.07.2017
11 – 20:00
Fasaneriesee München
S1 trạm Fasanerie (Feldmochingerstr.)
Tháng 8

???
Họp mặt tháng 9
(bàn về Trung Thu)
08.09.2018
16:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3
Tết Trung Thu (13.08 AL)
22.09.2018
16:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3
Họp mặt tháng  10
13.10.2018
16:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3
Họp mặt tháng  11
10.11.2018
16:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3
Họp mặt tháng 12
08.12.2018
16:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3
Giáng Sinh &
Tất Niên
23 hoặc 31.12.2018
16:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3
Mừng Xuân Kỷ Hợi (02.02.2019)
24.02.2019
(Mùng 28.12 AL  Tết)
16 – 22:30
Willi-Graf Gymnasium
Borschtallee 26, 80804 München





Thông Cáo của Liên Hội v/v Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Thảm Sát Mậu Thân