27.07.2015

Vinh Danh Cờ Vàng tại Hoà Lan

Vinh Danh Cờ Vàng tại Hoà Lan
 CỜ VÀNG VIỆT NAM CỘNG HÒA tung bay trên nền trời Hòa Lan trong 4 Ngày Đi Bộ Quốc Tế lần thứ 99 , từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 7 năm 2015.

Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 7 năm 2015 Cộng Đồng Người Việt Tỵ nạn Cộng sản tại Hòa Lan đã tham gia 4 Ngày Đi Bộ Quốc Tế tại thành phố Nijmegen, Hòa Lan. Cờ Vàng tung bay trên đường phố giữa hàng trăm ngàn người chào đón tưng bừng.