31.01.2016

Thư Mời Tham Dự Mừng Xuân Bính Thân Tại Connecticut

Thư  Mời Tham Dự Mừng Xuân Bính Thân Tại Connecticut

Được tổ chức vào Chủ Nhật ngày 7/2/2016 từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại St. Robert Bellarmine Church, Windsor Locks, CT