13.06.2017

Những thứ CNXH đã cướp khỏi Việt Nam

„Điều làm tôi đau lòng nhất không phải là sự thiếu vắng của vật chất, mà là sự thiếu vắng của sự tử tế và trung thực của con người…“

Những thứ CNXH đã cướp khỏi Việt Nam

Kinh tế đang phát triển nhưng con người Việt Nam hiện nay đang phát triển ngược. Sống dưới CNXH, người Việt đã bị cướp đi những thứ sau. Có quá đáng để nói vậy không? Tôi nghĩ là không.


1.  Cơ sở hạ tầng thời Pháp.
2.  Kiến trúc cổ điển.
3.  Nền giáo dục đại học Pháp và Mỹ.
4.  Một tầng lớp trí thức ưu tú.
5.  Quy hoạch đô thị của Sài Gòn.
6.  Tự do ngôn luận.
7.  Tự do chính trị.
8.  Lòng yêu nước. Vì yêu nước thì bạn phải yêu tổ chức.
9.  Tự do giáo dục.
10.  Tư duy phản biện.
11.  Nền kinh tế thị trường linh động.
12.  Ngành công nghiệp hàng đầu Đông Nam Á thời bấy giờ.
13.  Nền giáo dục song ngữ Việt-Pháp.
14.  Độc lập cho đất nước và dân tộc.
15.  Nền dân chủ-cộng hòa – có vấn đề nhưng vẫn có tiềm năng.
16.  Sự tử tế của con người.
17.  Lòng trung thực của con người.
18.  Sự gia giáo của con cái.
19.  Sự lễ phép đối với người lớn.
20.  Sự an toàn trong xã hội.
21.  Tinh thần khởi nghiệp.
22.  Nền y tế không phân biệt đối xử.
23.  Một quân đội chiến đấu vì đất nước.
24.  Một lực lượng cảnh sát giữ gìn an ninh trật tự.
25.  Một chính phủ của dân và cho dân.
26.  Một nơi để gọi là nhà.
27.  Sự đoàn kết của dân tộc.
28.  Sự hợp tác và hỗ trợ của Mỹ và Đồng Minh.
29.  Lợi thế cạnh tranh để phát triển.
30.  Sự tôn kính của dân cho các anh quân đội và công an.
31.  Uy tín của người Việt và đất nước.
32.  Vị thế của dân tộc trong bạn bè quốc tế.
33.  Sự sáng tạo trong làm việc – sống dưới CNXH đã làm cho người Việt Nam cù lần.
34.  Nền văn học đa dạng và tự do.
35.  Nền âm nhạc cổ điển.
36.  Lịch sử dân tộc – giờ chủ yếu học lịch sử tổ chức từ 1945.
37.  Quyền tư hữu.
38.  Sự tin tưởng giữa con người và con người.
39.  Chủ quyền của đất nước – ngày càng bị xâm chiếm trong sự im lặng.
40.  Và cuối cùng, một Việt Nam khiến tôi tự hào.

Bây giờ không có khái niệm người Việt Nam, mà chỉ có khái niệm “người của tổ chức” và “người ngoài tổ chức.” Điều thiếu vắng trong xã hội Việt Nam là linh hồn quốc gia và khái niệm dân tộc. Nó đã bị thay thế bởi tư tưởng chính trị chuyên chế. Đất nước ngày càng phát triển nhưng con người Việt Nam thì lại đang phát triển ngược. Điều làm tôi đau lòng nhất không phải là sự thiếu vắng của vật chất, mà là sự thiếu vắng của sự tử tế và trung thực của con người – vốn đã bị xóa sạch dưới cơ chế này. Việt Nam – bây giờ tìm ở nơi đâu?

Ku Búa @ Cafe Ku Búa