10.09.2017

Đảng là ai? - Thơ Nguyên Thạch

Đảng là ai? 

Thơ Nguyên Thạch


Em khẽ hỏi đảng là ai anh nhỉ?
Họ có còn là người Việt hay không?
Nếu là phải thì sao đảng lại bán non sông
Lại đẩy dân Việt vào ách tròng nô lệ!

Này em gái, hãy ngồi im nghe anh kể
Đảng là nơi tập trung những tên đồ tể lộng hành
Là nơi mà những tên côn đồ, trí trá, làu cá, gian manh
Bọn chúng là Hồ Chí Minh, Đồng, Chinh, Duẩn, Dũng, Anh, Trọng, Thanh, Phúc, Vịnh…


Chúng là những tên đê hèn, xu nịnh
Là lũ người toan tính mưu mô
Sẵn sàng theo lịnh quan thầy của chúng là Tàu cộng dâng hiến cả cơ đồ
Luôn quì lạy để bưng bô cho Hán phiệt.

Đảng là ai?
Có thể vì sống dưới một chế độ bưng bít mụ mị… nên em chưa biết
Đảng là hung thần, lấy nhà tù, súng đạn, bắn giết để trị dân
Đảng tạo ra một nhà nước gồm nhiều tên bại não ngu đần
Nên đất nước cứ tụt dần vào lạc hậu.

Đảng bắt dân phải quên đi tinh thần chiến đấu
Phải dẹp đi ý chí nung nấu chống ngoại bang
Cho nên khi Tàu cộng chỉ hăm dọa thôi là đảng vội đầu hàng
Vin cớ tránh chiến tranh để che giấu hành tung của bọn Việt gian gián điệp bán nước

Đảng là ai?
Là lũ dã nhân ngang ngược
Hành hạ người dân, phá đất nước tan tành
Là đám ngợm trí trá, lừa mị, gian manh…
Biến non nước ngàn xanh thành máu đỏ.

Em yêu ơi, quê hương ta đó
Mạng người dân rẻ hơn chó xứ người
Bọn cướp ngày lúc nhúc như rươi
Mục đích của chúng là hút máu tươi để sống.

Đảng là ai ư?
Hãy nhớ lấy lời anh, chúng là một tập đoàn phản động.


Nguyên Thạch