13.01.2018

Tháng Giêng nhớ Ngụy _ Nguyên Thạch

Tháng Giêng nhớ Ngụy


– Ngày này của 43 năm trước 18 tháng Giêng 1974 Ngụy Văn Thà cùng 74 chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã hào hùng nã đạn vào tàu giặc Trung cộng dẫu biết rằng hỏa lực thua rất xa kẻ thù.  
  
Người chiến binh VNCH vị quốc vong thân chứ không như ĐCSVN cùng thứ quân đội tôi tớ luôn cúi đầu nhận lệnh của những tên phản quốc trong Bộ chính trị  Trung ương đảng là những tên Thái thú nối giáo cho giặc để rồi đất nước giờ đây ngập chìm với bao hệ lụy. 
*

Tháng Giêng nhớ Ngụy Văn Thà

74 chiến sĩ Hoàng Sa kiêu hùng

Chết theo vận nước mệnh chung

Các anh là những anh hùng dân ta.

  

Tháng Giêng bão nổi sơn hà

75 giặc đến nước nhà vong nô

Bắc quân theo lệnh của Hồ

Miền Nam sung túc, cộng vô  điêu tàn

  

Đem cả nước dâng ngoại bang

Khiến cả dân tộc bẽ bàng hận đau

Quê hương giờ thuộc lệ Tàu

Nước Việt thuộc chúng, chúng vào chúng ra

  

Ba miền đầy tiếng kêu ca

Ngàn năm lịch sử nước nhà còn đâu

Đảng cộng là thứ chư hầu

Làm thân tôi tớ cúi đầu dạ vâng

Hèn với giặc, ác với dân

Dân Việt lê kiếp cùng bần thảm thương

Tháng Tư tang phủ quê hương!

Biển Đông cũng mất, Hoàng Trường cũng tiêu

Đâu còn dải đất thân yêu?

Đất mẹ nghiệt ngả tiêu điều quê ta.

  

Tháng Giêng nhớ Nguỵ Văn Thà

74 chiến sĩ cộng hòa hy sinh

Chí hùng sáng tỏa quang vinh

Lịch sử ghi khắc chiến binh kiêu hùng.

  

Nguyên Thạch