25.04.2024

TT Biden ký dự luật viện trợ ngoại quốc trị giá 95 tỷ USD thành luật-Nguyễn Lê biên dịch

 TT Biden ký dự luật viện trợ ngoại quốc trị giá 95 tỷ USD thành luật

Luật này bao gồm khoản viện trợ cho Ukraine, Israel, và Đài Loan, cũng như dự luật yêu cầu TikTok thoái vốn khỏi công ty mẹ ở Trung Quốc.