11.06.2024

THƠ NHẠC- KÍNH NGƯỜI - Phuong Tran

 KÍNH NGƯỜI

Lời: Phuong Tran
Tác ý và Nhạc : Ns Minh Ton
Guitar và trình bày: Ns Minh Ton
Video: Tue Nhi

Giữa cõi trầm hôn...hiện bóng Người
Đầu trần chân đất... đóa sen tươi
Lấy Giới tu thân... hành chánh đạo
Khai tâm khai thị... khắp muôn nơi
Bước chân vạn dặm... Người in dấu
Tia sáng trong đêm... sáng cả trời
Kính Người Hành Giả... Chân Tu ấy
Đảnh lễ tự tâm... đảnh lễ Người!
PT
21.05.2024
--------------------------------------------

 KÍNH NGƯỜI

Lời: Phuong Tran
Nhạc : Ns Tran Ngoc Hòa
Guitar và trình bày: Ns Tran Ngoc Hòa