TB2019

   CỘNG ÐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO MÜNCHEN-BAYERN
                                                                viettudomunich.blogspot.com                                                              

                 
             THÔNG BÁO

Kính gửi BCH Liên Hội NVTN tại Liên Bang Ðức,
Kính gửi  Quý Hội Ðoàn Người Việt Tỵ nạn cộng sản,
Kính gửi Quý Hội Viên, Thân hữu CÐNVTD-MB,

Với cách làm việc lừa dối Hội Viên, coi thường pháp luật của ông Lê Quang Thành, đã đưa đến tình trạng pháp lý tồi tệ của CÐNVTD-MB trong suốt nhiều năm qua.  
Từ 06.2014 đến nay, CÐ không có một Ban Chấp Hành nào của chính thức hợp pháp.
Qua các cuộc bầu cử trong năm 2018, tòa án chính thức đình chỉ không cho ghi danh và các buổi bầu cử có hiệu lực hay không vẫn còn phải chờ quyết định của  Prozessgericht (Tất cả thư của toà án kèm theo).

Vì vậy trong thời gian chưa có quyết định chính thức của tòa án, thì việc năm người sau đây:
 Ông  Lê Hồng Ðức
          Lê Phi Bằng
          Nguyễn Văn mạnh
          Vũ Ngọc Chi
          Công Khắc Dũng
tự nhận mình là thành viên BCH hợp pháp chính thức của CDNVTD-MB  là tiếm danh , là bất tuân pháp luật và là một sự sỉ nhục cho CÐ.

Riêng ông Công Khắc Dũng với 3 lần xung phong vào nhận những chức vụ bất hợp pháp trong BCH, hiện tại với chức danh Thư ký, là  người đã  từng công khai viết Mail phỉ báng Cờ Vàng, chà đạp lên lập trường chống cộng của người tỵ nạn,  công khai vi phạm Nội Quy CĐ.
Mặc dù thế, ông ta vẫn tồn tại trong CĐ dưới sự dung dưỡng bao che của một nhóm người bên trên.
Vào ngày 14.01.2019 ông ta đã  viết mail tự xác nhận rằng ông là Cộng sản (Mail kèm theo).

Hôm nay tôi chính thức thông báo đến Quý Hội Ðoàn, Quý Vị cùng tường, để có thái độ và cách đối xử cho phù hợp.

Trân trọng
München,ngày 22.01.2019


Trần Hồng Khải
(Cựu Chi Hội Phó Ngoại Vụ nội bộ CĐNVTD-MB)
_________________________________________________________________________________

Thư tòa án ( fotos)