21.02.2018

THƠ - MỘT TRÁI TIM - Phuong Tran

MỘT TRÁI TIM
(Kính tặng chú Võ Ðại Tôn)


Một trái tim nhiệt huyết
Khắc khoải vì  quê hương
Tràn ngập tình yêu thương
Mẹ Việt Nam - Tổ Quốc
Không màn chi được - mất
Hơn nửa đời bôn ba
Ðã bao năm tháng qua
Nếm chông gai ngục thất


Oai hùng cùng Trời Ðất
Hiên ngang với Càn Khôn
Vì linh hồn đất Việt
Vì nhân quyền dân Nam

Ôi!  trái tim nồng cháy
Máu Lạc Hồng lưu chảy
Lan tỏa một vùng trời
tựa sao Mai tuyệt vời

chiếu sáng mọi trái tim
Ðánh động sự im lìm
Khơi lên tình yêu nước
Nơi đáy lòng có được

Dẹp họa bọn quan tham
Vì đất nước Việt Nam
Vì nhân quyền dân chủ
Không chấp nhận Cộng Nô!!!

Cảm ơn Người …
Trái tim vì Tổ Quốc…


PhuongTran
Munich 20.05.2014
Edit 21.02.2018