16.06.2015

Không phải là ngu thì gọi là gì ? - Lê Dủ Chân (Danlambao)

Không phải là ngu thì gọi là gì ?

1- Chủ nghĩa cộng sản bị nhân loại vất vào sọt rác đã mấy chục năm rồi. Bây giờ còn lấy nó làm kim chỉ nam để lãnh đạo đất nước. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?

2- Chủ nghĩa cộng sản đã bị nhân dân thế giới kết án là chủ nghĩa của những tên diệt chủng, chống lại loài người. Bây giờ còn vỗ ngực xưng là đảng viên đảng Cộng sản. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?


3- Xã Hội Chủ Nghĩa như thế nào không ai biết? 100 năm nữa chưa chắc xây dựng đã xong nhưng vẫn kiên trì xây dựng. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?

4- Nếu hôm nay cộng sản Bắc Hàn dùng vũ lực cưỡng chiếm Nam Hàn (giống như trong quá khứ Bắc Việt cưỡng chiếm Nam Việt) mà gọi là giải phóng. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?

5- Đánh cho Trung Quốc, Liên Xô mà phải đánh đến người Việt cuối cùng, đánh đến còn cái lai quần cũng đánh. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?

6- Bán đất, rừng, cứ điểm quân sự chiến lược cho kẻ thù truyền kiếp đang có âm mưu xâm chiếm nước nhà. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?

7- Tàu đô hộ nước ta 1000 năm, nó tấn công, giết người, cướp của, phá tan hoang 6 tỉnh biên giới phía bắc, chiếm đồi Lão Sơn, chiếm 1/2 thác Bản Giốc, chiếm đảo Hoàng Sa, Trường Sa, lấn chiếm Biển Đông, đánh, bắt, giết ngư dân ta, đưa thức ăn độc hại vào giết dân ta thế mà vẫn gọi nó là đồng chí lại còn đời đời nhớ ơn Trung quốc. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?

8- Người dân thấy Tàu xâm lấn tổ quốc của mình, xót lòng đứng lên biểu tình phản đối, thì đàn áp, đánh đập, đạp vào mặt, bắt bỏ tù, cô lập triệt đường sinh sống và xem họ như kẻ thù. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?

9- Gọi kẻ ký công hàm bán biển bán đảo cho Tàu là thủ tướng. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?

10- Tôn một kẻ có lý lịch bất minh, Tàu Việt chưa rỏ ràng lên làm cha già dân tộc. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?

11- Trung thành với một đảng, một nhà nước hèn với giặc (Tàu) ác với dân. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?

12- Thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương mình thương một thương ông thương mười. Bỏ cha mẹ mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng mình khôn lớn, bỏ vợ chồng đầu ấp tay gối hoạn nạn có nhau đi thương kẻ ngoại nhân mắt xanh mủi lỏ, độc tài Stalin ở tận bên Liên Xô, chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ thấy, chẳng biết ất giáp mô tê gì về nó. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?