19.11.2015

THƠ và NHẠC - NHƯ GIỌT MƯA THU - Phuong Tran

NHƯ GIỌT MƯA THU
http://vuonthoamnhac.blogspot.de/
Lời: Phượng Trần
Nhạc: NS. Vũ Hoành
Hòa âm: NS. Vũ Hoành
Thể hiện: NS. Vũ Hoành

Mưa Thu nhè nhẹ... giọt rơi rơi
Mưa ướt hồn ai…thấm một đời
Thoáng bóng hình xưa...tim rát buốt
Ðể tình năm tháng...hóa chơi vơi

Mưa Thu lãng đãng...giọt buông trôi
Nhớ lắm ngày xưa…nhớ lắm rồi!
Giấy phút bên nhau…chiều Thu ấy
Ướt đẫm tình mình…nhớ mãi thôi

Nhìn giọt mưa Thu…nhớ nhớ anh
Mòn mỏi đợi chờ…úa tuổi xanh
Nên trời buồn tủi...rơi giọt lệ
Nên hiểu vì sao…lá lìa cành! 

Như giọt mưa Thu…héo hắt sầu
Giọt tan trên đất gợi niềm đau
Giọt bay theo gió...gieo niềm nhớ
Giọt rớt xuống đời…ta mất nhau!

PT
24.08.2014

( Nhạc  10.10.2015)