12.01.2016

Thông báo về Hội Chợ Tết Bính Thân ở Tây Úc

Thông báo về Hội Chợ Tết Bính Thân ở Tây ÚcThời gian: 
Thứ Sáu - ngày 12/2/2016, 6 giờ tối -12 giờ khuya và 
Thứ Bảy - ngày 13/2/2016, 2 trưa -12 trưa

Địa điểm: Wanneroo ShowgGrounds, góc đường Ariti Ave và Wanneroo Rd, Wanneroo, WA 6065