12.02.2016

Chiến Dịch Ứng Cử Đại Biểu QH...

Chiến Dịch Ứng Cử Đại Biểu QH...

Cuộc chiến dân chủ vẫn gay go... chủ đề bây giờ là sử dụng quyền ra ứng cử đại biểu.

Hội Nhà Báo Độc Lập VN trên Việt Nam Thời Báo đã đưa ra bản Tuyên bố về quyền tự ứng cử đại biểu quốc hội của công dân, mời gọi có thêm nhiều người ra ứng cử.

Bản văn kêu gọi:

“Hãy đứng lên, tự ứng cử! Không thể trông chờ vào một quốc hội chỉ biết “gật”, người dân hãy tự cứu mình bằng quyền dân được hiến định.

Ngay trước kỳ bầu cử tháng 5/2016, Quốc hội phải cải cách!

Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị năm 1966, tại Điều 25 ghi rõ: Bầu cử và ứng cử trong các cuộc bầu cử định kỳ chân thực, bằng phổ thông đầu phiếu, bình đẳng và bỏ phiếu kín nhằm đảm bảo cho cử tri tự do bày tỏ ý nguyện của mình.

Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948 nhấn mạnh: Ý chí của nhân dân phải là cơ sở của quyền lực của nhà nước. Ý chí này thể hiện qua các cuộc bầu cử định kỳ và chân thực, tổ chức theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, bình đẳng và bỏ phiếu kín hoặc bằng những tiến trình bầu cử tự do tương đương.

Vào lúc Nhà nước Việt Nam đã là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc, tự ứng cử đã trở thành một trong những quyền chính trị cơ bản và thiêng liêng nhất của một con người cần phải tôn trọng triệt để. Cùng với quyền bầu cử, quyền ứng cử phải được thực hiện như một trong những quyền cơ bản nhất của con người mà thể chế cần bảo đảm.

Bầu cử chỉ thực sự tự do và công bằng khi mọi công dân thực thi quyền tự ứng cử mà không bị cản trở trong bất kỳ trường hợp nào.

Nhưng trong suốt 70 năm qua ở Việt Nam, quyền tự ứng cử của công dân vẫn chỉ là một vật trang trí bị rẻ rúng, được mang ra bài trí cho “dân chủ cơ sở”, nhưng thực chất là bóp nghẹt ngay tức khắc những ai muốn tự mình cất lên tiếng nói lương tâm....”Trong khi đó, một chiến lược mới đưa ra bởi FB Nguyen Huy Vu, nêu lên “
Vài Gợi Ý Cho Những Người Ra Ứng Cử tự Do”...

Nhà hoạt động này kêu gọi những người tự ứng cử hãy:

“1. Hãy cố gắng liên kết, đứng chung với nhau trong một mặt trận, và đưa ra một khẩu hiệu chung. Khẩu hiệu có thể là: «BẦU CHO CHÚNG TÔI, BẦU CHO MỘT SỰ THAY ĐỔI». Nếu có thể, hãy đưa ra một thông điệp chung với các con số thực tế về sự yếu kém của đảng cầm quyền và các đề xuất giải quyết khả dĩ. Đứng chung với nhau giúp cho tiếng nói có được nhiều ảnh hưởng hơn.

2. Trong tất cả các ứng cử viên ra ứng cử, hãy chọn cho mình một người lãnh đạo đại diện về tinh thần. Có được một người đại diện đủ uy tín và tầm vóc sẽ giúp cả nhóm có được nhiều uy tín hơn....”

Một tin khác cho biết Luật sư Lê Văn Luân đã quyết định tự ứng cử.

LS Lê Văn Luân sinh năm 1985, từng bày tỏ nguyện vọng của ông là viết một bản Hiến pháp mới của Việt nam và sẽ được thông qua.

Trên Facebook, LS Võ An Đôn cũng cho biết sẽ tuụ ứng cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh Phú Yên.

LS Võ An Đôn cho biết năm 2011, ông nộp đơn xin tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13, lấy phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú, được 100% người dân địa phương ủng hộ, sau đó lấy phiếu tín nhiệm tại nơi làm việc là Đoàn luật sư, cũng được 100% tín nhiệm, nhưng đến khi hiệp thương tại Mặt trận tổ quốc tỉnh thì bị loại...

Một làn gió mới đang thổi trên quê hương... Nếu Đảng CSVN thực tâm muốn đổi mới, hãy lặng lẽ để các nhà hoạt động dân chủ được tự do ứng cử, tranh cử...