24.04.2016

Diễn Hành Văn Hóa tại Frankfurt 25.06.2016

Diễn Hành Văn Hóa tại Frankfurt
25.06.2016Kính thưa Quý vị Đại diện Tổ chức, Đoàn thể NVTN tại Frankfurt và tại CHLB Đức,

Theo thường lệ, cứ hai năm cơ quan Đa Văn Hóa thành phố Frankfurt tổ chức 1 ngày dành cho người ngoại quốc để trình bày về những nét văn hóa cổ truyền. Năn nay cơ quan Đa Văn Hóa thành phố Frankfurt tổ chức ngày Diễn Hành Văn Hóa vào ngày thứ bảy 25.06.2016 tại Frankfurt.

Như lần trước (2014) các đoàn thể tay sai Tổng lãnh sự Vc cũng ghi danh tham gia, theo nguồn tin thu được thì năm nay có sự tham gia hỗ trợ của tổ chức Liên Hiệp Hội tay sai Vc trong lần DHVH lần thứ 10.

Để nhằm trình bày những nét đặc thù về văn hóa chính thống của dân tộc Việt, hội NVTNcs tại Frankfurt đã ghi danh tham gia ngày DHVH nêu trên và qua phiên họp với các hội đoàn ngày 16.4.2016 vừa qua. Hội Văn Hóa Phụ Nữ Việt Nam Tự Do tại CHLB Đức sẽ đảm trách phần trình bày hoạt cảnh "Hai Bà Trưng" trong phái đoàn của Người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại Đức.

Nhằm chận đứng sự lấn chiếm, tiếm danh cộng đồng NVTNcs do Tổng lãnh sự chủ xướng qua chỉ thị cho những Tổ chức, Đoàn thể tay sai Việt cộng thực hiện; Thay mặt Hội NVTN tại Frankfurt, chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả Đòan thể, Tổ chức, Đảng phái, Tôn giáo và Hội đoàn NVTN tại Đức hỗ trợ, đóng góp thêm phần trình diễn Văn hóa truyền thống trong đoàn tuần hành của cộng đồng NVTN chúng ta thêm sắc thái.

Kèm theo đây là thư mời kính nhờ quý vị phổ biến và vận động đóng góp để đoàn tuần hành của Người Việt Tỵ Nạn chúng ta được thêm sống động.

Chúng tôi chân thành cảm ơn và tri ân mọi sự hỗ trợ của Quý vị.

TM. Hội NVTN tại Frankfurt và vpc
Hội Trưởng

Võ, Hùng-Sơn