31.07.2016

Giới thiệu sách cuối cùng của Dr. Rupert Neudeck

Giới thiệu sách cuối cùng của 
Dr. Rupert Neudeck

Xin giới thiệu đến các anh chị, sách cuối cùng của Dr. Rupert Neudeck mang tên :

„IN UNS ALLEN STECKT EIN FLÜCHTLING“. Sau khi ông qua đời, bà Christel Neudeck, phu nhân ông -  đã gởi đến nhà xuất bản „C.H.BECK“ và nay đã được xuất bản.


Nội dung nói về tình trạng người tỵ nạn hiện nay, đặc biệt gần nửa sách nói về thuyền nhân VN và công tác cứu người ngoài biển Đông, trong đó có nhiều chi tiết chưa từng được nhắc đến.

Vài lời giới thiệu được in trên trang bìa sau của sách :

-       „Rupert Neudeck hat ungezählten Menschen Hoffnung und Hilfe gegeben“ (Joachim Gauck)

-       „Ein wahres Vorbild an gelebter Mitmenschlichkeit“ (Angela Merkel)

-       „Ein schmaler, zerbrechlicher Mann, aber eine Naturgewalt, wenn er anderen zu Hilfe kommen wollte. (Claus Kleber)


hoặc trong các nhá sách trên toàn nước Đức.

Kính thư

Nguyễn Hữu Huấn