02.07.2016

Quan điểm về VNCH và CSVN. - Đặng Chí Hùng

Quan điểm về VNCH và CSVN.

Đặng Chí Hùng
" Như vậy, nêu ra tội ác của CSVN và đưa ra những chứng cứ về một miền Nam phồn thịnh, tự do là công việc của tôi đã, đang và sẽ làm để đóng góp cho công cuộc lật đổ CSVN. Dứt khoát không bao giờ hòa giải, hòa hợp với CSVN !"  ĐCHMột số bạn trẻ ở cả 3 miền Nam - Bắc - Trung hỏi tôi một câu hỏi lớn: Tại sao tôi - một người miền Bắc, không có liên hệ với VNCH lại yêu VNCH và tại sao lại phải nói lịch sử VNCH song song với nêu bật tội ác của đảng CSVN ?.

Mặc dù đã viết rất nhiều bài, bày tỏ quan điểm của mình nhưng xin nói lại ở đây để những bạn chưa đọc được quan điểm của tôi về VNCH và CSVN được rõ:


1. Tại sao tôi yêu VNCH:

- VNCH cũng là một chế độ như bao chế độ tự do khác. Nó cũng có nhiều khiếm khuyết. Nhất là chế độ này đang được hình thành trong điều kiện chiến tranh, phá hoại của CSVN. Tuy nhiên đây là chế độ tự do dân chủ, đáng sống cho người dân.

- Chế độ VNCH hết sức bảo vệ dân và bảo vệ tổ quốc mà bằng chứng là chế độ VNCH luôn được dân yêu thương (Khi có chiến tranh chạy về phía VNCH chứ không về phía cộng sản), chế độ VNCH cũng đã bảo vệ chiến đấu chống Tàu xâm lược trong hải chiến Hoàng Sa 1974 khác hẳn CSVN bán nước.

- Chế độ VNCH cho con người sống đúng theo tư thế của một con người, có nghĩa là có nhân quyền, tự do báo chí, tự do biểu tình vv...

- Chế độ VNCH có nền âm nhạc, văn hóa giáo dục con người yêu thương nhau, yêu thương đất nước.

- Chế độ VNCH giúp cho người dân Miền Nam sống ấm no, giàu mạnh.

- Chế độ VNCH làm cho dân tộc Việt rạng danh với Sài Gòn là "hòn ngọc Viễn Đông".

- Chế độ VNCH giữ được lá cờ dân tộc và bản sắc dân tộc Việt.

- Chế độ VNCH có một quân đội VNCH anh hùng, hy sinh vì dân, vì nước....

2. Tại sao tôi căm thù cộng sản VN:

- Đây là một chế độ bán nước, làm tay sai cho ngoại bang.

- Một chế độ tham nhũng, độc tài, tàn hại dân chúng.

- Một chế độ nói láo đến cùng cực.

- Một chế độ làm nhục quốc gia, dân tộc Việt, vong bản.

- Một chế độ giết người không gớm tay.

- Một chế độ thối nát và dốt nát....

3. Tại sao tôi viết bài vẫn phải nêu về VNCH song song với tố cáo tội ác của CSVN vì :

- Muốn thấy được sự thật lịch sử đã bị CSVN bóp méo và tuyên truyền láo khoét phải chứng minh cho người dân nhận ra VNCH hoàn toàn không cần ai giải phóng và dân chủ, tự ho hơn cộng sản VN.

- Người dân phải thấy được sự thật về 2 chế độ VNCH và CSVN để mà so sánh, tìm ra cho mình đâu là chính nghĩa và đâu là phi nghĩa. Chỉ thấy được điều đó, thì người dân mới thật sự có sự thông hiểu bản chất nói láo của CSVN.

Như vậy, nêu ra tội ác của CSVN và đưa ra những chứng cứ về một miền Nam phồn thịnh, tự do là công việc của tôi đã, đang và sẽ làm để đóng góp cho công cuộc lật đổ CSVN. Dứt khoát không bao giờ hòa giải, hòa hợp với CSVN !

Đặng Chí Hùng
30/06/2016