29.07.2016

Thông báo về việc tổ chức "ngày môi trường" trong toàn giáo phận

Ban Công lý & Hòa bình Giáo phận Vinh

Thông báo về việc tổ chức "ngày môi trường" trong toàn giáo phận

07.08.2016

"...Trước thảm cảnh hiện tại, nhớ lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thông điệp Laudato Si', chúng ta cần hành động để cải thiện môi trường sống của chính mình cũng như nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng..." - Đức Giám mục Giáo Phận, Phaolô Nguyễn Thái Hợp.