03.11.2016

Các đảng cộng sản đã tự chuyển hóa, đảng viên ĐCSVN còn do dự gì nữa? - Dương Xuân Lâm

Các đảng cộng sản đã tự chuyển hóa, đảng viên ĐCSVN còn do dự gì nữa?

Dương Xuân Lâm
                             Nguồn ảnh: internet

Theo báo điện tử VOA của đài Tiếng nói Việt Nam, tại Hà Nội, từ 28 đến 30/10/2016, Đảng cộng sản Việt Nam đã đăng cai tổ chức cuộc gặp quốc tế lần thứ 18 của hơn 100 đại biểu, đại diện cho các Đảng cộng sản và Đảng công nhân trên thế giới.


Các đại biểu quốc tế đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình thế giới hiện nay, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và phong trào nhân dân lao động tại các nước (chứ không nói riêng phong trào công nhân như thời Mác), chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm đấu tranh (không thấy kêu gọi cách mạng vô sản bằng bạo lực như Mác kêu gọi trong Tuyên ngôn của đảng cộng sản), về phương hướng phối hợp hành động chung vì hòa bình và chủ nghĩa xã hội (vì không ai đả động gì đến chủ nghĩa Mác-Lênin, nên có thể hiểu đây là nói đến một thứ chủ nghĩa xã hội công bằng hơn chủ nghĩa tư bản nhưng không phải là chủ nghĩa cộng sản trong Tuyên ngôn của Mác và Engels), vì quyền và lợi ích của nhân dân lao động và các dân tộc trên thế giới (không chỉ vì giai cấp vô sản).

Về đảng đăng cai là Đảng cộng sản Việt Nam, ông Hoàng Bình Quân, ủy viên trung ương, Trưởng ban đối ngoại của đảng đã phát biểu, phân tích tình hình thế giới hiện nay, nhất là những thách thức đang đặt ra đối với nhân loại và nhân dân lao động các nước.  Ông Quân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh đấu tranh vì hòa bình và chủ nghĩa xã hội, vì độc lập, chủ quyền của các quốc gia và lợi ích của nhân dân lao động, đồng thời nêu rõ việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, nhất là tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ các nước, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình là nền tảng cho hòa bình, ổn định của các quốc gia trong điều kiện thế giới hiện nay.

Trong toàn bộ lời phát biểu của ông Quân đã được VOA tường thuật lại, ông không nhắc gì đến chủ nghĩa Mác-Lênin là ranh giới để phân biệt ai là cộng sản, ai không phải là cộng sản Ông Quân cũng không nhắc gì đến lời kêu gọi của Mác “dùng bạo lực lật đổ giai cấp tư sản, giành chính quyền ở các nước tư bản, thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản”.  Ông cũng không nhắc đến sách lược của Mác “biến chiến tranh thành chiến tranh cách mạng vô sản”.  Ông cũng quên không nói đến Mục 17 trong nguyên tắc kết nạp vào Tổ chức Comintern của Quốc tế cộng sản là: “Quốc tế cộng sản tuyên bố một cuộc chiến tranh không khoan nhượng với toàn bộ thế giới tư bản”, nguyên tắc này công khai ý đồ của Quốc tế cộng sản ủng hộ các cuộc nội chiến và thiết lập chế độ cộng sản trên toàn thế giới [1].

Vậy mà sau khi ban hành Nghi quyết trung ương 4 khóa 12 của ĐCSVN ngày 30/10/2016, TBT Nguyễn Phú Trọng đã công bố một thang điểm gồm 27 điểm để chấm điểm đảng viên, nhằm chống suy thoái đạo đức và chống tự chuyển hóa trong đảng. Trong 27 điểm đó có 9 điểm, chiếm 1/3 toàn bộ thang điểm dùng để nhận diện đảng viên nào không còn kiên định chủ nghĩa Mác-Lenin.  Nếu cũng dùng hệ thống thang điểm này để nhận diện những người tham dự cuộc gặp quốc tế ở Hà Nội do ĐCSVN tổ chức ngày 28-30/10/2016 thì ông Hoàng Bình Quân và tất cả các đại biểu cộng sản quốc tế dự cuộc gặp này đều đã “tự chuyển hóa”vì không ai đả động gì đến chủ nghĩa Mác-Lênin, không ai nói gì đến cách mạng vô sản nữa.

Còn các “đảng cộng sản Châu Âu” thì sao? Sau khi tội ác của Stalin bị vạch trần tại Đại hội lần thứ 20 của Đảng cộng sản Liên Xô [2], hầu hết các đảng cộng sản ở Châu Âu theo chủ nghĩa Mác-Lênin, đã dần dần chuyển sang trào lưu “Cộng sản Châu Âu” (tức là Eurocommunism), kể cả Đảng cộng sản Pháp là chiếc nôi của Nguyễn Ái Quốc tham gia Quốc tế cộng sản, trước khi trở thành lãnh tụ Hồ Chí Minh của ĐCSVN.  Tại Đại hội lần thứ 36, Đảng cộng sản Pháp, trước khi chuyển sang Eurocommunism, đã quyết định từ bỏ biểu tượng búa liềm, tượng trưng cho chuyên chính vô sản.  Đại hội lần thứ 37 của Đảng cộng sản Pháp khai mạc ngày 2/6 vừa qua tại Paris.  Đoàn đại biểu ĐCSVN do ông Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn sang dự, được Tổng thư ký Đảng cộng sản Pháp, Pierre Laurant tiếp, chắc hẳn đã được biết mục tiêu của Eurocommunism là gì.

Năm 1976, Tổng bí thư Đảng cộng sản Tây Ban Nha là Santiago Carrilo đã giải thích mục tiêu của Eurocommunism như sau: “Các Đảng theo xu hướng Cộng sản Châu Âu đồng thuận về tính tất yếu của việc tiến lên CNXH theo con đường dân chủ, đa đảng, đại nghị và các thiết chế đại diện khác, quyền lực của nhân dân thông qua các các cuộc phổ thông đầu phiếu được tiến hành định kỳ, công đoàn độc lập với nhà nước, tự do đối lập, bảo vệ quyền con người, tự do tôn giáo, tự do trong sáng tạo khoa học, văn học và nghệ thuật và sự tham gia rộng rãi nhất của quần chúng trong mọi cấp và mọi lĩnh vực hoạt động xã hội”.

Kể từ đó, chủ nghĩa cộng sản ở Châu Âu đã hòa vào xã hội dân chủ Phương Tây.  Nếu ông Trọng cho điểm theo thang 27 điểm của ông thì cả “chiếc nôi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh” là Đảng cộng sản Pháp cũng đã “tự chuyển hóa” rồi.  Các đảng viên của lãnh tụ Hồ Chí Minh tức là các đảng viên ĐCSVN còn do dự gì mà không “tư chuyển hóa” sang trào lưu Xã hội Dân chủ?

Tư liệu tham khảo:

[1]- Về Chủ nghĩa cộng sản Phương Tây của tác giả Richard Pipes, Phạm Minh Ngọc chuyển sang tiếng Việt, đăng trên Talawas

[2]- Xem Tuyên ngôn về tội ác của chủ nghĩa cộng sản: “Chủ nghĩa cộng sản không phải là một triết lý mà là một ý thức hệ đầy tội lỗi” – Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.

[3]- Nguyễn Đình Cống: “Màn tuồng chợ vãn”, đăng trên Ba Sàm ngày 31-10-2016.