23.11.2016

Trump muốn gì cho Việt Nam - Soren Kirchner

Trump muốn gì cho Việt Nam

Soren Kirchner
                          Ảnh ông Soren Kirchner

Bài viết nhận định theo quan điểm của một người Mỹ, giáo viên và nhà kinh doanh Soren Kirchner. Bài viết của ông có nhiều quan điểm mà tôi không hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên bài viết sẽ đăng nguyên vẹn chứ không chỉnh sửa vì đây là ý kiến cá nhân.

Đôi lời về ông Soren Kirchner, sinh năm 1963, học đại học, nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công học vị tiến sỹ tại Florida State University, Pacific Western University (Mỹ). Vừa giảng dạy tại khoa sau đại học Quốc gia Hà nội (HSB), Soren vừa đảm nhận vị trí giám đốc phụ trách quan hệ với nước ngoài tại IDJ Financial. Khâm phục hiểu biết và kiến thức sâu rộng của ông, Tổng giám đốc IDJ Financial Trần Trọng Hiếu quyết mời bằng được ông về làm quân sư. "Quan hệ giữa chúng tôi không phải là người làm thuê với ông chủ mà là cộng tác. Thu nhập của ông được tính bằng cổ phiếu và gộp cả năm", ông Hiếu cho biết. 


Những gì Tổng thống Trump Muốn cho Việt Nam

Tôi đã ở Việt Nam trong 9 năm, đã từng làm việc, kết hôn với một người phụ nữ Việt Nam và đã mua một ngôi nhà ... và tôi nghĩ tôi biết khá rõ những gì mọi người hy vọng và ước mơ. Tôi đã có tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp, VCCI, Cộng đồng PEC / PTI của / chủ sở hữu kinh doanh nhỏ và vừa (SME), và hàng ngàn sinh viên MBA từ tất cả các tầng lớp xã hội.

Tôi đã thu thập các ý kiến phản hồi của các bạn như tôi đã phát biểu nhiều lần tại các cuộc họp về hội nhập toàn cầu hóa. Cho đến ngày nay tôi luôn khẳng định rằng Việt Nam có tất cả yếu tố cần thiết để trở thành một cường quốc, làm ra sản phẩm chất lượng tốt, thương hiệu uy tín, xây dựng mang lưới khách hàng tiêu thụ ngay trong nước. Tóm lại tôi luôn luôn là một người ủng hộ sức mạnh dân tộc và chủ quyền quốc gia của bạn.

Tôi đã bỏ nhiều thời gian để giảng dạy các bạn như một diễn giả, tác giả, huấn luyện viên rằng, các bạn không thể bán rẻ quyền lợi quốc gia cho ngoại bang để đổi lấy thương mại và những thuận lợi để làm ra sản phẩm tốt.

Tôi thấy rằng, nhiều bạn đang bối rối và một số khó chịu về chiến thắng bất ngờ gần đây của tổng thống Trump. Và tôi có thể hiểu được lý do tại sao bạn đã rất ngạc nhiên. Tôi dự đoán chiến thắng bất ngờ này trên VOV và trên chương trình Quốc Khánh, vì tôi không bị ảnh hưởng thông tin sai lệch của các tập đoàn truyền thông ngoại bang. 

Donald J. Trump muốn gì cho Việt Nam? Vâng, tôi sẽ nói với bạn bây giờ:

1) Donald J Trump muốn bạn có một quốc gia hùng mạnh, biên giới mạnh mẽ để cho người dân có quyền tự quyết số phận chứ không phải các tập đoàn ngoại bang. Ông không muốn can thiệp vào công việc nội bộ của bạn. Hãy tự lo cho bản thân bạn.

2) Donald J. Trump muốn bạn làm ra sản phẩm có chất lượng và sử dụng chúng hiệu quả nhất. Ông ý là một nhà kinh doanh ! Nên ông ý muốn bạn hãy làm ra sản phẩm tốt và bán ra nước ngoài trong đó có cả Mỹ, được không ạ?

3) Donald J Trump muốn bạn biết rằng các hiệp định thương mại song phương hiện có là quá đủ để bạn có thể làm ăn với Mỹ. Hãy tin tôi đi, bạn không cần phải bán nước cho ngoại bang, đổi lấy các yếu tố cần thiết để bắt tay kinh doanh với Mỹ.

4) Donald J. Trump muốn bạn đến tham quan và nhập cư vào Mỹ !! Không có gì đã thay đổi, miễn là bạn làm điều đó một cách hợp pháp. Ví dụ, bạn lên kế hoạch sang Mỹ qua ngả Canada hay Mexico, bạn chắc chắn sẽ gặp khó. Nếu bạn làm theo đúng trình tự luật pháp, tổng thống Trump sẽ chào đón bạn ! Vì vậy hãy bớt căng thẳng và thư giãn...

5) Donald J. Trump không quan tâm đến việc can thiệp vào vấn đề đối ngoại và đối nội của bạn. Điều này có nghĩa bạn có quyền tự quyết về độc lập, tự do, hy vọng và hạnh phúc.

6) Donald J Trump sẽ giải quyết ổn thỏa với Putin và chúng ta không phải lo một cuộc chiến hạt nhân với Nga về vấn đề Syria. Điều này sẽ giết chết hàng tỉ người, ảnh hưởng môi trường và tương lai xấu cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Kết Luận: Tổng thống Trump sẽ mang lại lợi bất ngờ cho Việt Nam. Đây là cơ hội để bạn làm việc chăm chỉ, làm sản phẩm chất lượng và xây dựng đất nước của bạn đi lên, thay vì ngày đêm tính kế hại dân, bán nước cho ngoại bang và bè lũ thông đồng.

Nguyên văn tiếng Anh

What President Trump Wants for Vietnam

I have been in Vietnam for 9 years, have worked, married a Vietamese woman and have bought a home... and I think I know pretty well what people hope and dream for. I have had exposure to the business community, VCCI, The PEC/PTI community of small/medium business owners (SME), and thousands of MBA students from all walks of life.

I have listened well to your feedback as I have spoken against globalization at many conferences on integration. I still to this day think that Vietnam has all that it needs now to be prosperous if it makes high quality, owns its own trademarks, brands, and customers while it builds its supply network inside Vietnam. In short I have always been an advocate of your national strength and sovereignty.

I have invested my time as an author, speaker and coach to many to teach that you do not have to abdicate your national sovereignty to foreign elements just to make good products and trade!

I see that many of you are confused and some are upset about the recent surprise victory of President Trump. And I can understand why you were surprised. I predicted this surprise victory on VOV and the Quoc Khanh Show. I was able to do this because I have not be deceived by disinformation from globalist corporate media.


What Does Donald J. Trump Want for Vietnam? Well, I’m going to tell you now:

1) Donald J Trump wants you to have a strong country, strong borders and for Vietnamese people to decide what happens inside your country, not Globalists. He does not want to meddle in your internal affairs. That’s your business!

2) Donald J. Trump wants you to make high quality products and make them in the most efficient way you can to achieve high quality. After all, he is a business man! He wants for you to make really cool brands and sell them to the world including the USA, ok?

3) Donald J Trump wants you to know that the existing bilateral trade agreements are more than enough for you to do business in the USA. You don’t have to sell your country to outside Globalist foreign elements to do business with the USA, believe me.

4) Donald J. Trump wants you to visit and immigrate to the USA!! Nothing has changed so long as you do it legally. For example, if you plan to come to the USA through Mexico or Canada, you have a problem. If you use the existing legal process, president Trump welcomes you! So chill out and relax…

5) Donald J. Trump is not interested in interfering with your foreign affairs and your domestic affairs. This means you have more freedom, independence and hopefully, happiness.

6) Donald J Trump will be fine with Putin which means we don’t have to have a nuclear war against Russia over Syria. This would have killed billions of people, trashed the environment and would be very bad for business in Vietnam.

IN conclusion: President Trump will prove to be a surprise gift to Vietnam. This is your opportunity to work hard, make quality and build your country up, rather than just selling it out to Globalist Bankers and their allies.

Soren Kirchner