06.02.2017

FREEDOM IN THE WORLD 2017

FREEDOM IN THE WORLD 2017
(Bảng xếp hạng mức độ tự do tại các quốc gia trên thế giới)

Mức độ tự do tại các quốc gia:
(trích ra từ bảng xếp hạng)

Phần Lan - Finland: 100
Na Uy - Norway: 100
Thụy Điển - Sweeden: 100


Gia Nã Đại - Canada: 99
Úc Đại Lợi - Australia : 98
Tân Tây Lan - New Zeland: 98
Bồ Đào Nha - Portugal: 97
Thụy Sĩ - Switzerland: 96
Nhật Bản - Japan: 96
Đức Quốc - Germany: 95
Anh Quốc - UK  95
Tây Ban Nha - Spain: 94
Đài Loan - Taiwan : 91
Pháp Quốc - France : 90

Hoa Kỳ - USA : 89

Đại Hàn (Nam Hàn) - S Korea: 82
Ấn Độ - India: 77
Mễ Tây Cơ - Mexico: 65
Tân Gia Ba - Singapore 51
Mã Lai Á - Malaysia : 44

Thái Lan - Thailand: 32
Cam Bốt - Cambodia 31
Việt Nam - Vietnam : 20
Nga - Russia: 20
Ba Tư - Iran: 17
Trung cộng -  China : 15
Cu Ba -  Cuba: 15
Lào - Laos: 12
Bắc Hàn (Triều Tiên) - North Korea: 3
Syria :        - 1


Việt Nam đạt 20/100 điểm, có nghĩa là tại Việt Nam người dân hầu như không được hưởng tự do: Tự do chính trị (PR) hoàn toàn là số không 7/7; Các quyền tự do của người dân  (CL) có khá hơn một chút 5/7. (1 là tốt nhất, 7 là tệ nhất)