21.02.2017

Nợ Công VN Lên Tới 210% GDP Có Nguy Cơ Khủng Hoảng

Nợ Công VN Lên Tới 210% GDP Có Nguy Cơ Khủng Hoảng


Chính phủ Việt Nam mang nợ bao nhiêu?

Tính ra là nợ ngập đầu... tới 210% GDP.

Theo thống kê, cho thấy nợ của VN tăng nhanh nhất là trong năm 2015. Phải chăng Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trước khi về vườn đã cho vay nợ táo bạo?

TS. Vũ Quang Việt trong bài viết “Nợ, trả nợ và khủng hoảng” trên tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn ghi nhận những con số thực đang bị chính phủ CSVN phù phép.

Tác giả cho biết trong bài viết rằng nợ công sẽ bao gồm nợ của Chính phủ (bao gồm cả nợ doanh nghiệp do Chính phủ bảo lãnh) - mà Bộ Tài chính gọi là nợ công và nợ của DNNN. Số liệu tới năm 2015 dựa vào các nguồn chính thức. Số liệu năm 2016 chủ yếu dựa vào ước tính của tác giả.

Điều nguy hiểm là, nếu quốc doanh (doanh nghiệp nhà nước, DNNN) phá sản, chính phủ vẫn phải trả nợ cho quốc doanh.

TS. Vũ Quang Việt viết như sau:

“Số liệu tin cậy được cho thấy nợ chính phủ năm 2015 là 115 tỉ đô la Mỹ, bằng 59,5% GDP và ước tính nợ chính phủ năm 2016 lên tới ít nhất 131 tỉ đô la Mỹ, bằng 63,9% GDP. Nợ chính phủ tăng quá nhanh, ở mức gần 35% năm 2015.Nợ của DNNN ở đây cho thấy toàn cảnh khoảng 3.200 doanh nghiệp với số nợ theo điều tra của TCTK năm 2014 là 4,9 triệu tỉ đồng (231 tỉ đô la Mỹ), gấp nhiều lần con số 1,5 triệu tỉ đồng mà Bộ Tài chính đưa ra chỉ cho một số tập đoàn và công ty lớn. Ước tính thêm cho thấy năm 2016, nợ của DNNN là 324 tỉ đô la Mỹ, bằng 158% GDP.

Như vậy, cộng cả nợ chính phủ và nợ DNNN sau khi trừ đi phần Chính phủ bảo lãnh trùng lặp, tổng số nợ năm 2016 là 431 tỉ đô la Mỹ, bằng 210% GDP....

...Nợ cao, lãi suất cao, khả năng trả nợ sẽ giảm. Kinh tế khó lòng mà phát triển mạnh, nếu không nói là có thể bị rơi vào khủng hoảng.”

Nợ công như thế, có phải cơ nguy là sẽ lệ thuộc Trung cộng nhiều hơn?

(*)        Bản đồ thể hiện mức độ rủi ro nợ công của các nước năm 2015 -  
       Ảnh chụp màn hình t rang Business Insider

Theo trang Business Insider, dựa trên giá của hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS), Bank of America vừa công bố bản đồ về tình hình nợ công thế giới năm 2015. Theo đó, nợ công của Việt Nam đứng thứ 12 trong số các nước có nợ công thuộc hàng rủi ro nhất thế giới.