11.04.2017

TÀO LAO LÀ MỘT VŨ KHÍ - Vũ Thạch

„Lãnh đạo rất cần kiếm chuyện để ra oai, để nhắc dân chúng họ có    " toàn quyền sinh sát"  trong tay mà không cần luật lệ hay lý lẽ gì. Họ rất cần người dân trở về vị trí câm miệng tuân lệnh.“

TÀO LAO LÀ MỘT VŨ KHÍ

Vũ Thạch

Không ai hiểu được tại sao Ly Rượu Mừng cũng nhắc tới "lính" thì được cởi trói nhưng 5 bài "lính" khác bỗng nhiên "suy thoái tư tưởng" đến độ bị "bỏ tù" sau bao năm tung bay.


Kế đến, không ai hiểu được tại sao bài Dạ Cổ Hoài Lang hiền hòa sống với dân tộc bao năm đã gần như ca dao bỗng nhiên cũng "phản động" đến độ lãnh án "tù chung thân".

Và nay, cũng không ai hiểu được cáo trạng truy tố bài Nối Vòng Tay Lớn. Nếu sợ NVTLớn có khả năng lôi kéo nhân dân đấu tranh Bất bạo động thì tại sao không truy tố luôn bài Huế - Sài Gòn - Hà Nội và "bắt khẩn cấp" để "xử tử" ngay bài Dậy mà đi ?

Tại sao nhà nước ta càng lúc càng TÀO LAO như thế ?

Xin thưa câu trả lời đơn giản: TÀO LAO LÀ MỘT VŨ KHÍ!

- Hiện nay, quyền uy của đảng đang bị xuống cấp trầm trọng vì rất nhiều lý do, từ vĩ mô kinh tế thất bại đến vi mô CSGT lộng hành. Lãnh đạo rất cần kiếm chuyện để ra oai, để nhắc dân chúng họ có "toàn quyền sinh sát" trong tay mà không cần luật lệ hay lý lẽ gì. Họ rất cần người dân trở về vị trí câm miệng tuân lệnh.

- Nhưng quan trọng hơn nữa, lãnh đạo cần công luận rời khỏi ngay những chủ đề Thảm họa Formosa, Xuống đường Venezuela, Tàu TC liên tục giết ngư dân Việt cách bờ MỘT cây số, Quốc tế liên tục trao giải nhân quyền cho cho người Việt trong tù, ... để chuyển sang bàn luận say sưa về các "tù nhân lương tâm" âm nhạc.

Vậy để không làm điều tào lao hay trở thành tào lao như đảng muốn thì ta làm gì ?

Câu trả lời khá đơn giản: KHÔNG tranh luận chuyện tào lao một khi đã biết chủ ý của đảng; Tiếp tục chú tâm 100% vào những chuyện lớn của dân tộc.

Và khi mệt mỏi cần giải trí thì cứ hát NHƯ KHÔNG HỀ CÓ LỆNH CẤM.