04.04.2017

Thắp nến: 1 ngày mới thơ Nguyễn Ngọc Duy, Nhạc: Thuỵ Đan, tiếng hát O.T....

Đêm Thắp Nến Nguyện Cầu Cho Quê Hương

7:00 tối Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017 vừa qua tại 
Hội Trường Giáo Xứ St. John Vianney
4839 Southside Dr., Louisville, KY 40214, USA


gồm đại diện nhiều tôn giáo, hội đoàn, đồng hưong... tham dự