31.07.2017

Thư kêu gọi ủng hộ PHONG TRÀO GIỚI TRẺ THẾ GIỚI VÌ NHÂN QUYỀN


INTERNATIONAL YOUTH MOVEMENT FOR HUMAN RIGHTS 
PHONG TRÀO GIỚI TRẺ THẾ GIỚI VÌ NHÂN QUYỀN