08.08.2017

KHÁNG THƯ PHẢN ĐỐI VÀ BÁC BỎ NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM :
KHÁNG THƯ PHẢN ĐỐI VÀ BÁC BỎ
NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH
TRONG LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO


          Luật Tín Ngưỡng Tôn giáo -bắt đầu hiệu lực từ đầu năm 2018- đã phát sinh từ não trạng duy vật vô thần và từ chủ trương tiêu diệt tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Nó đã bị các Giáo hội kịch liệt phản đối, bác bỏ như một thứ luật man rợ và hiểm ác, không được phép có trong xã hội văn minh của loài người.


          Thế nhưng, do đường lối độc tài toàn trị, nhằm mục đích áp dụng Luật Tín Ngưỡng Tôn giáo nói trên, mới đây, ngày 20 tháng 7, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lại đưa ra Dự Thảo mang tên Nghị định Quy Định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo để bày trò lấy ý kiến nhân dân và mọi tín đồ. Và nếu được thông qua thì công cụ pháp lý này của chế độ sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2018.

          Như Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo kiểm soát mọi yếu tố của các Tôn Giáo nhằm áp đặt cơ chế “Xin-Cho” bất công, phi lý và nghiệt ngã, ngõ hầu khống chế toàn diện mọi Giáo hội, Nghị đinh xử phạt hành chánh cũng dò xét mọi hoạt động của các Tôn Giáo, từ việc sắp xếp cơ cấu nội bộ, qua việc bố trí nhân sự điều hành, đến việc đào tạo bồi dưỡng, việc thực thi các hình thức sống đạo… 

Hết thảy các hoạt động này mà không báo cáo, xin phép và chờ được chấp thuận, thì Ủy Ban Nhân Dân các cấp và ban tôn giáo chính phủ sẽ có nhiều biện pháp hành chính để trừng phạt, chẳng hạn tịch thu phương tiện, đình chỉ hoạt động, bắt buộc rút lời... Đặc biệt là phạt tiền tối đa 30 triệu đồng đối với cá nhân và 60 triệu đồng đối với tổ chức.

          Kể từ 1954 trên miền Bắc và từ 1975 trên cả nước cho đến nay, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam liên tục tịch thu, cướp đoạt hay mượn không trả vô số tài sản của các Tôn giáo (đất đai, cơ sở, tiền bạc…) nhằm bần cùng hóa và tê liệt hóa các Giáo Hội cũng như làm giàu cho người của chế độ. Nhiều cộng đồng tôn giáo đã mất sạch các phương tiện hành đạo chính đáng. Nay Nghị định mới này cũng không ngoài mục đích làm cho các Giáo Hội vì sợ bị xử phạt mà ra tê liệt hay nên ngoan ngoãn, hoặc dần dần không còn phương tiện để sống đạo và hành đạo. 

          Chính vì thế, như đã thẳng thắn chối bỏ toàn văn và mọi điều khoản của Luật Tín Ngưỡng Tôn giáo, Hội Đồng LiênTôn chúng tôi cũng mạnh mẽ từ khước toàn văn và mọi điều khoản của nghị định xử phạt hành chánh mà chính phủ cộng sản Việt Nam sẽ ban hành. 

          Chúng tôi long trọng tố cáo trước quốc dân Đồng Bào và quốc tế năm châu ý đồ nham hiểm của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là tiếp tục bóc lột mọi tài sản vật chất và tinh thần của các tôn giáo, đồng thời cũng là khuyến khích bộ máy cai trị hăng hái dò xét, xử phạt các Giáo Hội chỉ vì lòng đố kỵ tôn giáo và ham hố tiền bạc.  

          Làm tại Việt Nam ngày 07 tháng 08 năm 2017.

            Các Thành viên trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam đồng ký tên.


          Cao đài:

- Chánh trị sự Hứa Phi (điện thoại: 0163.3273.240)
- Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (điện thoại: 0988.971.117)
- Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (điện thoại: 0988.477.719).
- Thông sự Đoàn Công Danh (điện thoại: 0977.961.750)


          Công giáo:

- Linh mục Ta-đê-ô Nguyễn Văn Lý (điện thoại: 0932211438)
- Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi (điện thoại: 0984.236.371)
- Linh mục Giu-se Đinh Hữu Thoại (điện thoại: 0935.569.205)
- Linh mục Phao-lô Lê Xuân Lộc (điện thoại: 0122.596.9335)
- Linh mục Giu-se Nguyễn Công Bình (điện thoại: 01692498463)


          Phật giáo:

- Hòa thượng Thích Không Tánh (điện thoại: 0165.6789.881)
- Thượng tọa Thích Từ Giáo (điên thoại : 0912.717.819)
- Thượng tọa Thích Đồng Minh (điện thoại: 0933.738.591)
- Thượng tọa Thích Vĩnh Phước (điện thoại: 0969.992.087)
- Thượng tọa Thích Đức Minh (điện thoại: 0165.348.2276)


          Phật giáo Hoà hảo:

- Ông Nguyễn Văn Điền (điện thoại: 0122.870.7160)
- Ông Lê Quang Hiển (điện thoại: 0167.292.1234)
- Ông Lê Văn Sóc (điện thoại: 096.4199.039)
- Ông Phan Tấn Hòa (điện thoại: 0162.6301.082)
- Ông Bùi Văn Luốc (điện thoại: 0169.612.9094)
- Ông Hà Văn Duy Hồ (điện thoại 012.33.77.29.29).
- Ông Trần Văn Quang (điện thoại 0169.303.22.77)


          Tin lành:

- Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (điện thoại: 0121.9460.045)
- Mục sư Đinh Uỷ (điện thoại: 0163.5847.464)
- Mục sư Đinh Thanh Trường (điện thoại: 0120.2352.348)
- Mục sư Nguyễn Trung Tôn (điện thoại: 0162.838.7716)
- Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (điện thoại: 0906.342.908)