02.11.2017

ngày QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN tại Berlin năm 2017.

THÔNG BÁO

Trân trọng kính gởi đến Qúy Hội Đoàn, Đoàn Thể cùng Đồng Hương tỵ nạn cộng sản ´´THÔNG CÁO´´ của Liên Hội về ngày QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN tại Berlin 09.12. 2017.

 TM. Ban Chấp Hành Liên Hội

          Tổng Thư Ký


          Lê Trung Ưng