09.11.2017

Quê Hương giờ có còn là chùm khế ngọt? - Nguyên Thạch

Quê Hương gi có còn là chùm khế ngọt?

Yêu Quê Hương là phải xông pha trn tuyến
Tt cả đng lên xông trn chiến hôm nay
Phải đánh tan lũ đảng cng là bọn gic cưp ngày
Thì đt mẹ nơi đây mi là chùm khế ngọt.

*

Anh thưng ví quê hương mình là chùm khế ngọt
Vy bây gi khế còn ngọt na không anh?
Bi sau khi anh đã rõ ngọn ngành
Nhng chùm khế còn xanh nhưng bị hái.

Anh đã thy Quê Hương ta đó lm nhiu nhương ngang trái
Trai lao nô, gái đĩ x ngưi
Đt nưc bị lãnh đạo bi lũ khỉ, đưi ươi
Chúng đã biến con ngưi thành thú vt.

Anh đ ã sng và anh đã thy s tht
Bọn quan quân lt kht m kiến thc què
Kẻ ngu đn làm thy dạy, bt ngưi có kiến thc phải lng nghe
Chúng chia chác tin bạc tham nhũng và bao che cho ti ác.

Anh có thy Quê Hương mình tan tác?
Đám dân đen ngơ ngác như đàn nai
Lê lết tm thân tiu tụy hình hài
Khp đt nưc, hỏi ai thương xót?.

Quê Hương mình còn chăng chùm khế ngọt?
Khi khi mảnh đi là bèo bọt mây tan
Anh hãy nhìn vào tài sản của nhng bọn tham quan
Xe sang bit th…tin vàng gi ra ngoại quc!

Hơn 42 năm nơi đây, anh có nhìn ra s tht?
Đảng là bọn hung tàn cưp đt buôn dân
Bán luôn cả Quê Hương nếu chúng cảm thy cn
Đ gi vng ngôi vị cai trị dân là đưc.

Anh có thy dân tc mình vô phưc?
Khi đảng vong nô quì lạy rưc gic vào nhà
Mc cho dân tình thng kh rê la…
Chúng cũng bỏ mc cho sơn hà nguy biến.

Yêu Quê Hương là phải xông pha trn tuyến
Tt cả đng lên xông trn chiến hôm nay
Phải đánh tan lũ đảng cng là bọn gic cưp ngày
Thì đt mẹ nơi đây mi là chùm khế ngọt.

Nguyên Thạch