19.01.2018

THƠ - BỞI VÌ AI ??? Phuong Tran

Hôm nay là ngày tưởng niệm các Vị Anh Hùng Tử Sĩ đã bỏ mình vì Hoàng Sa 19.01.1974
Nhưng bọn Khựa tổ chức hát ca ngay tại nhà hát Hòa Bình Hà Nội... bởi vì Ai???


BỞI VÌ AI ???

Anh ngã xuống cho Hoàng Sa ngày ấy
Bỏ xác mình ôm mảnh đất quê hương
Chiến bại ư…âu cũng chỉ chuyện thường
Nhưng vĩ đại bởi Anh vì Tổ Quốc
Và hôm nay Ai nghe lời đường mật
Bán linh hồn cho quỷ dữ ngược ngang
Chúng hát ca vui sướng với cung đàn
Ngay trên đất nước Việt…Ôi... nhục nhã
Bỡi vì Ai rước voi về chà mả
Bỡi vì Ai …quân giặc dám lộng hành
Chúng bạo tàn độc ác với gian manh
Không xa nữa tan tành... Ôi…Nước Việt
Không xa nữa giống nòi ta tận diệt
Bỡi vì Ai….Dân hỡi bởi vì ai?

PT
19.01.2018