01.12.2018

NHẠC - SAO NỠ THỜ Ơ - Ns. Lê Ngọc Châu

SAO NỠ THỜ Ơ

Thơ : Ý Nga
Phổ nhạc : LNChâu6168
 Video : Chau6168
 Hình : Internet & tự minh họa
 Hòa âm và hát trải nghiệm: Ns. Lê Ngọc Châu