13.03.2019

XIN HÃY THƯƠNG XÓT NHỮNG NGƯỜI ÐAU KHỔ NHẤT NHÂN LOẠI-Ðàm Văn Tiếu

XIN HÃY THƯƠNG XÓT NHỮNG NGƯỜI ÐAU KHỔ NHẤT NHÂN LOẠI
Ðàm Văn Tiếu