22.08.2023

Bão Hilary đe dọa Oregon và Idaho sau khi trút nước xuống các sa mạc và gây ngập lụt đường phố ở California - The Associated Press-Cẩm An biên dịch

 Bão Hilary đe dọa Oregon và Idaho sau khi trút nước xuống các sa mạc và gây ngập lụt đường phố ở California

The Associated Press-Cẩm An biên dịch