BAN CHẤP HÀNH VÀ ÐIỀU HÀNH BLOG

CĐNVTD-MB Từ  06.2014 đến nay  không có Ban Chấp Hành hợp pháp, vì ông cựu CT Lê Quang Thành cố tình từ năm 2012 không đăng ký tại Tòa.
Hiện tại các nhóm sinh hoạt riêng lẻ, chờ ngày giải tán, không một ai có tư cách đại diện CĐNVTD-MB.  

Trưởng ban điều hành trang Blog: PhuongTran
Mọi thư từ, tin tức, bài vở cũng như ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về:
eMail:  cdnvtdmuenchenbayern@gmail.com