21.01.2016

TUYÊN CÁO VỀ TÌNH HÌNH VIỆT NAM NĂM 2016

TUYÊN CÁO
VỀ TÌNH HÌNH VIỆT NAM NĂM 2016

_____________________
         Xét rằng: 

          1-     Đảng cộng sản đã hiện diện trên đất nước Việt Nam hơn 70 năm qua, gây ra nhiều đau thương tang tóc cho Dân tộc Việt Nam. Các quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản trước đây đều lần lượt từ bỏ chế độ bất nhân và sai lầm này để chuyển đổi sang chế độ dân chủ tự do, chỉ còn lại một số nhỏ trong đó có Việt Nam.

          2- Sau 40 năm kể từ ngày 30-4-1975, đất nước vẫn còn nằm dưới gọng kềm cai trị độc tài, độc đảng. Đảng cộng sản Việt Nam liên tục tước bỏ mọi quyền căn bản của con người, đàn áp những nhà đấu tranh vì tự do dân chủ, tự do tôn giáo và toàn vẹn lãnh thổ. Đảng cộng sản Việt Nam đã làm cho văn hóa suy đồi, kinh tế lụn bại, xã hội đầy dẫy tệ đoan, tài sản của nhân dân bị cường quyền vơ vét.

          3-   Đại hội đảng thứ XII năm 2016 cho thấy không có dấu hiệu cải tổ về chính trị cũng như kinh tế, càng tỏ rõ sự lệ thuộc vào Trung cộng, nguy cơ mất nước không thể tránh khỏi. Đại hội đảng cộng sản chỉ là cơ hội để tập đoàn lãnh đạo tranh giành quyền lực, chia chác quyền lợi, hoàn toàn không vì lợi ích của nhân dân và đất nước Việt Nam.

          4-   Đảng cộng sản Việt Nam hoàn toàn tách rời quần chúng, xem đất nước là của riêng, nhân dân chỉ là nô lệ cho tập đoàn cai trị. Một số đảng viên có đầu óc cải cách muốn thay đổi đều bị trù dập hoặc loại trừ.

          Bởi các lẽ ấy, chúng tôi gồm đại diện một số cộng đồng, đoàn thể, tôn giáo trong và ngoài nước  ký tên dưới đây khẩn thiết tuyên cáo:

          1-  Đòi hỏi đảng cộng sản Việt Nam phải tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân, đặc biệt là các quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội; phải trả tự do ngay lập tức tất cả tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị và tôn giáo.

          2-   Đòi hỏi đảng cộng sản Việt Nam phải trả lại quyền cai trị đất nước cho toàn dân bằng một cuộc bầu cử thật sự dân chủ và công bằng được quốc tế giám sát, bầu ra một quốc hội của dân, do dân và vì dân như các nước tự do trên thế giới, đặc biệt tại Đài Loan, Miến Điện và Venezuela trong những ngày gần đây.

          3-   Kêu gọi các đảng viên, cán bộ cộng sản hãy thức tỉnh vì vận mệnh của đất nước, hãy đứng về phía nhân dân, phục vụ quyền lợi của Tổ quốc và Dân tộc.

          4-  Kêu gọi Đồng bào trong và ngoài nước liên kết chặt chẽ tạo thành sức mạnh  tổng hợp nhằm tranh đấu cho một chế độ dân chủ tự do, phồn vinh an lạc, bảo vệ được sự vẹn toàn lãnh thổ của Tổ quốc.

          5-  Thỉnh cầu công luận quốc tế và chính phủ các nước tự do dân chủ trên thế giới hỗ trợ cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa của dân tộc Việt Nam.

          
Kính thưa toàn thể Đồng bào, 

          Đã đến lúc toàn dân cần phải đồng tâm hiệp lực, liên kết trong ngoài, từ Tín đồ đến Chức sắc, từ các Tổ chức dân sự đến các Đảng phái chính trị, từ giới thường dân đến giới trí thức, từ các Đoàn thể đến các Cộng đồng, Đồng Bào chúng ta không còn sự chọn lựa nào khác mà phải đứng lên giải nguy cho Quốc gia Dân tộc. 

          Ý Dân là Ý Trời ! Bất cứ chính quyền nào, thế lực nào đi ngược lòng dân, phản lại ý Trời chắc chắn phải bị diệt vong.   
         
Công bố ngày 21 tháng 1 năm 2016,

Đồng ký tên sau đây:

HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM (QUỐC NỘI)
-          LM Giuse Đinh Hữu Thoại, đồng Chủ Tịch
-          Hòa Thượng Thích Không Tánh, đồng Chủ Tịch
-          Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa, đồng Chủ Tịch
-          Chánh Trị Sự Hứa Phi (Cao Đài), đồng Chủ Tịch
-          Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng, Thành Viên
-          Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân, thành Viên
-          Ông Lê Văn Sóc, Hòa Hảo, đồng Chủ Tịch.
-          LM Phêrô Phan Văn Lợi, thành viên
-          LM Nguyễn Công Bình, thành viên
-          MS Nguyễn Mạnh Hùng, thành viên KHỐI 8406
-          LM Phê rô Phan Văn Lợi, đồng Đại Diện.
-          Ông Nguyễn Chính Kết, Đại Diện Hải Ngoại.
HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM (QUỐC NỘI)
-          BS Nguyễn Đan Quế, Chủ Tịch
-          LM Phêrô Phan Văn Lợi, đồng Chủ Tịch
-          Ông Phạm Bá Hải, Điều Phối Viên
LIÊN HIỆP HỘI THÁNH EM CAO ĐÀI HẢI NGOẠI: Phó Trị Sự Trần Viết Hùng, Tổng Thư Ký - Ông Sinh Cẩm Minh, Trưởng Ban Ngoại Vụ - Ông Phạm Văn Đức, Trưởng Ban Nội Vụ
      - Cựu Chánh Trị Sự Bùi Văn Y, Trưởng Ban Giám Sát
TẬP HỢP VÌ NỀN DÂN CHỦ VIỆT NAM: Bs Nguyễn Quốc Quân
PHONG TRÀO GIÁO DÂN VIỆT NAM HẢI NGOẠI: Ông Phạm Hồng Lam, Điều Hợp Viên Ban Thường Vụ.
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LIÊN BANG HOA KỲ : BS Võ Đình Hữu, CT HĐĐB - BS Đỗ Văn Hội, CT HĐCH - Ông Lưu Văn Tươi, CT HĐGS - Ông Nguyễn Văn Tánh, Cố Vấn - Ông Trần Văn Giỏi, Chủ Tịch CĐNVQG Connecticutt - LS Nguyễn Thanh Phong, PCT Nội Vụ HĐCH - Trung Tá Trần Quốc Anh, PCT Ngoại Vụ HĐCH - Ông Trần Công Thức, TTK HĐCH
TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HẢI NGOẠI: Đại Tá Nguyễn Văn Quí, Chủ Tịch - Ông Nguyễn Trung Châu, Cựu Chủ Tịch, Cố Vấn
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC: BS Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ Tịch
LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT CANADA: Ông Trần Văn Đông, TTK
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO LIÊN BANG ÚC CHÂU: Luật sư Võ Trí Dũng, Chủ Tịch
ỦY BAN NHÂN QUYỀN HELSINSKI: Luật Sư Tạ Quang Trung, Cố Vấn - Ông Trần Tử Thanh, Cựu Tù Nhân Vì Lương Tâm (do Ân Xá Quốc Tế và Human Rights Watch phong tặng)
HỘI ÁI HỮU CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO VIỆT NAM: Ông Cao Xuân Khải, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM DC, MARYLAND VÀ VIRGINIA: Ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch
HỘI DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI: Ông Phạm Trần Anh
HỘI ĐÔNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM: Ông Rong Nay, Phó Chủ Tịch
HỘI BẢO VỆ DI SẢN VIỆT NAM CỘNG HÒA ̣(Canada):Ông Ngô Anh Võ, Chủ Tịch
LM Đinh Xuân Long (Giáo Phận Charlotte, NC)
MS Ngô Đắc Lũy (Hội Thánh Tin Lành Mennonite)
Nguyễn Thu Trâm: Nhà báo độc lập, Trưởng Phân Bộ Báo Chí Hội AHCTNCTTGVN
Ông Huỳnh Hiệp (Hòa Hảo)
Truyền Hình Việt Nam Hải Ngoại OVM 4TV: Ông Nguyễn Đình Toàn, Giám Đốc
Ông Lý Hiền Tài: Cựu Dân Biểu VNCH, Chủ Tịch LMDCVN thuần túy.
Ông Cao Xuân Thức: Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh  Nam California và Đồng Hương Hướng Phương.
BS Bùi Quang Dũng, PCT Hội Đồng Đại Biểu CĐ LBHK
Đốc Sự Trần Xuân Thời, Cố Vấn: CĐ LBHK
Cựu Đại Tá Nguyễn Xuân Sơn, Cố Vấn, CĐ LBHK
KS Đỗ Như Điện, Cố Vấn HĐCH CĐ LBHK, Cựu Chủ Tịch Hiệp Hội Người Việt San Diego
CĐVN Arkansas, AR: Chủ Tịch: Ô. Phạm Thế Vinh,
CĐVN Arizona, AZ; Chủ tịch: DS. Đặng Thế Khương
CĐVN Southern California, CA; Chủ tịch: KS Trương Ngải Vinh
CĐNVQG Nam Cali; Chủ Tịch: NV Bùi Phát
CĐNVQG Charlotte, N. Carolina: Chủ Tịch Cô Nguyễn Thu Hương
CĐNVQG Greenville, S. Carolina, CT Ô. Võ Phương.
CĐNVQG Columbia, SC: CT Ông Nghiệp Nguyễn
CĐNVQG Raleigh, NC: CT Ông Huyền Nguyễn
Hiệp Hội Người Việt San Diego, CA, Chủ Tịch: Ô. Phạm Thanh Liêm  
CĐNVQG Sacramento, CA, Chủ tịch: Ô. Đỗ Thiện Thịnh
CĐNVQG Stockton, CA, Chủ Tịch: Ô. Nguyễn Hữu Hiến
CĐNVQG Colorado, CO, Chủ tịch:  Ô. Nguyễn Trọng Cường
CĐNVQG Connecticut, Chủ Tịch: Ô. Trần Văn Giỏi
CĐVN Florida, FL: Chủ Tịch: Ô. Lưu Văn Tươi
CĐVN Florida, FL: Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu: Ô. Lê Thanh Liêm
CĐVN Central Florida, FL: Chủ tịch: Ông Phạm Quốc Hưng
CĐVN Central Florida, FL: Chủ tịch HĐĐD: Ô. Châu Ngọc An
CĐVN Tampa Bay, FL; Chủ tịch: Ô. Trần Công Thức
CĐVN Jacksonville, FL; Chủ tịch: Ô. Eric  Nguyễn
CĐVN South Florida, FL; Chủ tịch: KTS Nguyễn Đức Huy
CĐVN Pensacola, FL; Chủ tịch: Ô. Bùi Lý
CĐVN Georgia, GA, Chủ Tịch: Bà Đặng T. K. Hạnh
CĐNVQG Ilinois, IL, CT Ô. Lưu Toàn Trung
CĐNVQG Massachusetts, MA; Chủ tịch: Ô. Thân Vĩnh Bảo Toàn
CĐNVQG St Louis, MO; Chủ tịch: Ô. Cường Nguyễn
CĐNVQG South New Jersey, NJ; Chủ tịch: Ô. Trần Quán Niệm
CNVN New Jersey, NJ: Chủ Tịch: Bà Lê Ánh Nguyệt
CĐNVQG New Hampshire, NH; Chủ Tịch: Ô. Lê Hà Dũng
CĐNVQG New Mexico, NM: Ô. Lương Thông,
CĐNVQG Minnesota, MN; Chủ tịch: Ô. Lê Đình Thăng
CĐNVQG Louisiana, LA; Chủ tịch: KS Lê Hồng Thanh
CĐNVQG New York, NY; Chủ tịch: LS Nguyễn Thanh Phong
CĐNVQG Oklahoma City, OK; Chủ tịch: Ô. Nguyễn Khắc Vinh
CĐNVQG Allentown, PA; Chủ tịch: Ô. Ngô Thế Bảo
CĐNVQG Philadelphia, PA; Chủ tịch: ô. Vũ Trực
CĐNVQG Pennsylvania, PA; Chủ tịch: DS Nguyễn Đức Nhiệm
CĐNVQG Pittsburgh, PA; Chủ tịch: Ô. Nguyễn Hoa
CĐNVQG Lancaster, PA; Chủ tịch: Ô. Võ Văn Loan
CĐNVQG ĐB Pennsylvania, PA ; Chủ tịch: Ô. Nguyễn Văn Thanh
CĐNVQG TP Reading, PA; Chủ Tịch:  Ô. Vũ thanh Hải
CĐNVQG  TP Lebanon, PA; Chủ tịch:  Ô. Nguyễn Hải
CĐNVQG TP York, PA ; Chủ tịch: Ô. Vũ Ngọc Hải 
CĐNVQG TP Easton/Bethlehem, PA.  Chủ Tịch: Ô. Đỗ Đức Chiến,
CDNVQG Nashville và Middle Tennessee, TN; Chủ Tich: Ô. Bùi Văn Kiệt
CĐNVTD West Tennessee; Chủ Tịch: Ông Đặng Q. Dũng
CĐNVQG Houston, TX; Chủ tịch: TT Trần Quốc Anh
CĐNVQG Dallas, TX; Chủ tịch: LS. Phạm Quang Hậu
CĐNVQG Utah: Ông Nguyễn Văn Thành, chủ tịch

GHI CHÚ:
Danh sách này được hoàn tất kể từ ngày 18-1-2016 đến 22 giờ ngày 20-1-2016.

Ủy Ban Liên Lạc Quốc Nội và Hải Ngoại
PO Box 262066, Tampa, Florida 33658
Điện thoại: 407-927-0014. Email: lienlacqnhn@gmail.com