08.02.2016

Muốn Có Đổi Thay, Chúng Ta Phải Hành Động - Nguyễn Đình Thắng

Muốn Có Đổi Thay,
Chúng Ta Phải Hành Động

                                Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng

Trước thềm năm mới, tôi cầu chúc đồng bào thân thương ở trong nước và tất cả đồng hương quý mến trên khắp thế giới năm Bính Thân được sức khoẻ dồi dào, hưởng hạnh phúc trong gia đình, và đạt thắng lợi ngoài trường đời. 

Đối với non sông đất nước Việt Nam, chúng ta hãy cùng nhau ước vọng sự đổi thay sẽ sớm đến, để sao cho xã hội được cởi trói, người dân được tôn trọng về nhân quyền và nhân phẩm, và quê hương được mãi mãi vẹn toàn và độc lập. 

Nhưng chúng ta không thể chỉ ước vọng. Muốn có đổi thay, chúng ta phải hành động.


Muốn có dân chủ thì người dân phải chủ động để thay đổi cán cân thế và lực giữa mình và chính quyền. Muốn thay đổi cán cân ấy thì người dân phải tập hợp lại thành những tổ chức ngày càng chặt chẽ về quy củ và càng lớn rộng về quy mô, độc lập với chính quyền để rồi sẽ có ngày kiểm soát chính quyền. 

Một cách cụ thể, hãy củng cố và phát huy cộng đồng tôn giáo hay tổ chức xã hội dân sự của mình nếu đã có. Còn nếu chưa có thì hãy đến với nhau để thành lập những cộng đồng tôn giáo hay tổ chức xã hội dân sự mới. Rồi phát triển chúng về nội lực, về số lượng và về tầm ảnh hưởng lên toàn xã hội. Đó là trách nhiệm của đồng bào ở trong nước. 

Còn trách nhiệm của người Việt ở hải ngoại là tạo ra khoảng không gian an toàn cho người ở trong nước tập hợp lại với nhau mà không bị đàn áp. Người Việt ở hải ngoại có một lợi thế rất lớn. Đó là tư cách công dân của các quốc gia mà chế độ ở Việt Nam đang cầu cạnh, như là Hoa Kỳ, Canada, Đức, Pháp, Anh, Úc, Nhật... Chúng ta hãy tận dụng tư thế ấy để vận động quốc tế nhằm ngăn ngừa sự đàn áp và đẩy lùi khi nó xẩy ra cho đồng bào ở trong nước.

Với hai bước trong-ngoài nhịp nhàng, chúng ta sẽ xoay chuyển vận nước. Trong số gần 200 quốc gia trên thế giới, đến nay 3/4 đã đạt dân chủ hay đang tiến đến dân chủ, mà mới đây nhất là Miến Điện. Thì tại sao chúng ta, người Việt Nam, không làm được?

Tôi tin rằng chúng ta sẽ làm được nếu Xuân này chúng ta cùng nhau quyết tâm bắt tay vào những việc cụ thể và thiết thực như vừa trình bày để sớm đem mùa xuân dân chủ về trên quê hương. 

Kính mến,
Nguyễn Đình Thắng

(bấm vào đây nghe âm thanh)