03.04.2016

THÔNG BÁO BIỂU TÌNH PHẢN ÐỐI VĂN CÔNG TỪ VIỆT-NAM SANG TRÌNH DIỄN TẠI MELBOURNE TRONG THÁNG 4


THÔNG BÁO

V/V:     BIỂU TÌNH PHẢN ÐỐI VĂN CÔNG TỪ VIỆT-NAM SANG TRÌNH DIỄN TẠI MELBOURNE TRONG THÁNG 4


Kính gởi:
-    Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
-    Quý vị đại diện các hội đoàn đoàn thể,
-    Quý vị đại diện các tổ chức và đảng phái chính trị,
-    Cùng toàn thể đồng hương tại Victoria,

Sau 41 năm, tình hình nhân quyền tại Việt nam vẫn còn bị vi phạm một cách trầm trọng. Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Victoria quan niệm rằng, ngày nào đảng CSVN còn cấm đoán, bắt bớ, giam cầm những nhà văn, nghệ sĩ và các nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại VN, ngày nào đảng CSVN vẫn còn tiếp tục vi phạm, cấm đoán và kiểm soát những quyền căn bản nhất của con người như tự do báo chí, tự do hiệp hội, tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do tôn giáo, … thì ngày ấy cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại sẽ còn phản đối và không chấp nhận sự hiện diện của những đoàn văn công  hay những văn nghệ sĩ từ trong nước ra hải ngoại trình diễn.

Việc đưa văn nghệ sĩ trong nước sang trình diễn nằm trong âm mưu xâm nhập và lũng đoạn Cộng Đồng của chế độ CSVN, là một hành động khiêu khích cộng đồng người Việt tự do Úc Châu.

Vì thế, sau khi hội thảo với các hội đoàn đoàn thể, chúng tôi quyết định tổ chức biểu tình để phản đối.

Chi tiết của 2 cuộc biểu tình như sau:

1.    Melbourne Pavillion
135-157 Racecourse Road, Kensington, Vic 3031
Thứ 7 ngày 2 tháng 4 năm 2016
Lúc 7 giờ tối

2.    Westend Market
47 McIntyre Road, Sunshine North, Vic 3020
Chủ Nhật ngày 10 tháng 4 năm 2016
Lúc 3 giờ 30 chiều

Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Victoria xin trân trọng kính mời quý vị tham gia thật đông đủ. 

Mọi người chúng ta cần phải sáng suốt, cảnh giác và đoàn kết để sớm phát giác và chống lại những âm mưu xâm nhập và lũng đoạn CĐ của chế độ CSVN nhằm duy trì sự ổn định và sức mạnh của CĐ, tiếp tục góp phần vào công cuộc đấu tranh cho dân chủ, tự do và nhân quyền cho VN.

Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với ông Đỗ Văn Thắng, Trưởng Uỷ Ban Chống Nghị Quyết 36 của CSVN, qua số điện thoại 0431 279 673.

Ngày 16 Tháng 3 Năm 2016

Nguyễn Phượng Vỹ 
Chủ tịch
CĐNVTD-VIC