18.02.2017

Công An Việt Nam: Một tên cu li cắt đá sau ba năm đã lên lon trung tá

Công An Việt Nam:
Một tên cu li cắt đá sau ba năm đã lên lon trung tá.

Chuyện tưởng khôi hài nhưng là chuyện có thật tại xứ sở Việt Nam cộng sản. Ảnh một tên thợ cắt đá cách đây ba năm, vào 2014 trong một cuộc biểu tình tại Hà Nội. Nhóm thợ cắt đá này chủ ý là phá hoại cuộc biểu tình tự do vào thời đó. 
Còn ảnh sau đây là cũng tên thợ cắt đá này đã mang lon trung tá, đang điều khiển công an đàn áp biểu tình chống Trung Cộng tại Hà Nội ngày 17 tháng 2 năm 2017. VietBF