14.03.2017

Toronto, Canada biểu tình 05.03.2017: Hình Ảnh, Video, Tường Thuật

Toronto, Canada biểu tình 05.03.2017

Hình Ảnh, Video, Tường Thuật Youtube cháu Nam, con Duy Hân phát biểu trong ngày biểu tình:


Video ngắn SBTN thực hiện


Video do Roger Trương thực hiện: