11.10.2017

Phượng ơi... Thơ Đặng Xuân Xuyến

Phượng ơi...
- với Nguyễn Minh Phượng -“Đợi ngâu” chả thấy “ngâu về”
“Bùa yêu” “cháy” dạt cả “chiều” mưa bay
Thẫn thờ nâng chén “rượu say”
Thắt “tim đau” nỗi “chia tay” “dại” “khờ”.
 
“Ừ thì” “biết” tại ngù ngờ
“Dại yêu” nên mới “hoang mơ” “đường dài”...

-----------
“…”: tên bài thơ của Đặng Xuân Xuyến

*
Hà Nội, chiều 09.10.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN