24.11.2017

Thề không qui hàng tặc Hán _ Nguyên Thạch

Th không qui hàng tc Hán

Inline image


Nào anh em hãy xông pha chiến trn
Nhục ngàn năm phải ra mi hn này
Triệu triu thanh niên đem chí dũng quyết ra tay
Như cha ông đã vung kiếm bạc chém bay đu gic.

*

Ta li gia cuc đi ô trọc
Trên dòng trôi thú ln ln ngưi
Gia by sói hoang, khỉ đt, đưi ươi
Nhn nhơ hỉ hả nhng li trơ trẽn.

Xoải cánh nhọc, nhưng ta nguyn làm cánh én
Đông giá băng nhưng vn áng Xuân tươi
Đem hương thơ, đem hy vọng cho đi
Đàn én lưn mùa ngi hy vng.

Du đi không như ưc mơ nhưng ta vn sng
Ngưi th ơ, ta giục trng Quang Trung
Ai cúi mt?
Ai quyết chí kiêu hùng?
Ai bỏ mc vn cùng đt nưc?

Ta bưc đi gia dòng đi xuôi ngưc
Gọi tha nhân đng bưc tiến lê
Diên Hng xưa khí di vang rn
Trai thế h ơn đn nghĩa trả.

Bọn cng đảng, lũ nô tài hèn hạ
Phản bi T Tiên, bán cả giang sơn
Ta thy gia tri quê bao dũng sĩ xưa đêm hin chp chn
Lời than khóc cùng nỗi căm hn ut hn
 

Nào anh em hãy xông pha chiến trn
Nhục ngàn năm phải ra mi hn này
Triệu triu thanh niên đem chí dũng quyết ra tay
Như cha ông đã vung kiếm bạc chém bay đu gic.

Vịnh đảo, Bin Đông của ta nay thuc Bc
Bọn cung ngông quyết tht “gọng lưỡi bò”
Há cúi đu vi bọn Thái thú hèn hạ đ đưc xin cho?
Hãy tiêu dit tn góc bọn mt mo trung ương đảng.

Không triu lần không, ngưi Vit Nam không qui hàng tc Hán.

Nguyên Thạch