Thông Cáo của Liên Hội v/v Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Thảm Sát Mậu Thân

Thông Cáo của Liên Hội v/v Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Thảm Sát Mậu Thân