21.07.2018

CÐNVTNCS-MB THAM GIA BIỂU TÌNH TẠI BERLIN 07.07.2018

CÐNVTNCS-MB THAM GIA BIỂU TÌNH CHỐNG LUẬT ÐẶC KHU CỦA CSVN CHO TRUNG CỘNG THUÊ ÐẤT 99 NĂM VÀ LUẬT AN NINH MẠNG Ở VN TẠI BERLIN 07.07.2018


TỔ QUỐC LÂM NGUY

Tổ Quốc lâm nguy thời vận mạt
Giang Sơn từng mảnh bán quân thù
Quan tham vơ vét tìm đường thoát
Khổ kiếp Dân đen cứ mịt mù

PT
12.07.2018