18.01.2019

NHẠC - "DẪY NGHENG ! Ns. Lê Ngọc Châu

"DẪY NGHENG !"
Lời : Thơ Ý Nga
 Phổ nhạc : LNChâu6168
 Video : Chau6168
 Hình : Internet & tự minh họa
 Hòa âm và hát trải nghiệm: Ns. Lê Ngọc Châu