30.06.2022

LÝ DO HT THÍCH KHÔNG TÁNH KHÔNG THAM GIA HỌP BÁO

  LÝ DO HT THÍCH KHÔNG TÁNH KHÔNG THAM GIA HỌP BÁO CHUNG VỚI NHÓM  CĐNVTNCT - AC 

(Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Chính Trị-Âu Châu)

Von: Chua LienTri <thichkhongtanhvn@gmail.com>
Datum: 22. Mai 2021 um 01:10:03 MESZ
An: Sonha N <n.sonha0906@gmail.com>, Nguyen Cong Chinh <nvcfw4u@gmail.com>, Le-Quang-Thanh <quang-thanh.le@gv.mpg.de>, phong bui <pbui2009@gmail.com>
Kopie: CDNVQGTDTG <cdnvqgtdtg@googlegroups.com>, CDNVTNCS AUCHAU <cdnvtncs.ac@gmail.com>, David Nguyen <uybanchongvhtgvcs@gmail.com>
Betreff: Kính thưa Quý BTC Họp Báo


 

Kính thưa Quý MS Nguyễn Công Chính,Anh Nguyễn Sơn Hà cùng Quý Ban Tổ Chức Họp Báo..

Gần tháng qua, tôi phán đối VC đưa em VC con Dương Đức Thịnh ra giật xé,xúc phạm Cờ Vàng Quốc Gia VNCH và kêu gọi Quang Phục Việt Nam Cộng Hòa mà Chế Độ VNDCCH Bắc Việt vi phạm Hiệp Định Paris đã xua quân vào cưỡng cướp Quốc Gia VNCH năm 1975 nên Email,Facebook của tôi đều bị DLV của VC đánh phá và gọi tôi là Chiên Trọc các thứ..!

Vừa rồi tôi tưởng Buổi Họp Báo do Quý Vị tổ chức mời, sẻ có phần Tố Cáo tội Hại Dân Bán Nước của VC và Tội Ác Chống Nhân Loại , Xâm lược, Đô hộ Hán hóa Dân Việt của Đế Quốc Đỏ Tàu Cộng nên rất hoan hỷ tham dự để góp phần phát biểu
ủng hộ và có đề nghị BTC Mời thêm Quý Chức sắc trong 
HĐLTVN như LM Nguyễn Văn Lý, CTS Hứa Phi...
cùng tham dự cho thêm tình Liên kết,gắn bó trong cũng như 
ngoài nước ; Nhưng được biết ngoài việc Tẩy Chay Bầu Cử CSVN, BTC sẻ lồng thêm phần Kêu gọi tài chánh giúp 
Tỵ nạn Thái Lan..nên xin phép vắng mặt Buổi Họp Báo nầy.

Theo tôi việc Tẩy Chay Bầu Cử của CSVN cũng hay nhưng khó hiệu quả vì cũng chỉ trò Dân chủ giả hiệu Đảng Cử Dân Bầu hoặc Đảng Cử Đảng Bầu ! Ngoài ra việc giúp người tỵ nạn là việc Nhân Đạo nên thực hiện vào dịp khác ; Các việc làm đó rất ý nghĩa nhưng chỉ giải quyết phần Ngọn còn phần 
Gốc vẫn còn đó ! Khi phần Gốc được giải trừ thì việc Cứu
Nước,Cứu Dân sẻ Thành tựu Mỹ mãn thôi !
Tôi mạo muội có mấy ý trên, nếu có gì không hay,không phải Phật ý Quý Vị, Kính mong Quý Mục Sư, Anh Nguyễn Sơn Hà
và Ban Tổ Chức Họp Báo hoan hỷ cho tôi.

 

         SaiGon - Chùa Giác Hoa ngày 21- 5- 2021
         Nay kính,Thiện Thệ tử Thích Không Tánh.