28.01.2016

THÔNG BÁO: Hội Ngộ Cựu Thuyền Nhân Trại Tỵ Nạn Sikiew, Thái Lan tại Hoa Kỳ

THÔNG BÁO

Hội Ngộ Cựu Thuyền Nhân Trại Tỵ Nạn Sikiew, Thái Lan tại Hoa KỳSikiew Vietnamese Refugees Camp Reunion

Chúng tôi muốn nhắn người Việt tỵ nạn ở Munich về cuộc hội ngộ của Sikiew Refugees Camp Thailand ở Little Saigon Westminster California Hoa Kỳ.

Xin chuyển giúp dùm


BTC
Đỗ Tài