01.06.2016

Nhà cầm quyền VN không cần sự giúp đỡ của LHQ để giải quyết thảm nạn cá chết

Nhà cầm quyền VN không cần sự giúp đỡ của LHQ để giải quyết thảm nạn cá chết
FB Đinh Ngọc Thu

Đây là email trao đổi của người làm ở văn phòng LHQ ở Hà Nội về việc họ đề nghị giúp đỡ chính phủ VN giải quyết thảm họa cá chết, nhưng phía VN không cần sự giúp đỡ của LHQ. Vì đây là email trao đổi riêng, nên xin không đưa tên của người nhận và người gửi.

Xin được tạm dịch nội dung như sau:
Do đây là sự kiện phức tạp và rộng lớn, email của bạn đã được chuyển tới tôi để trả lời thay cho hệ thống Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam. Các cơ quan Liên Hiệp Quốc đang làm việc để nắm rõ tình hình hơn và đặc biệt lo ngại về những tác động tiềm tàng đối với sức khỏe con người, sinh kế và môi trường sống do thiếu những phát hiện mang tính kết luận như nguyên nhân gây ô nhiễm.
Khi chính phủ [Việt Nam] đang tiến hành một cuộc điều tra, Liên Hiệp Quốc đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa ra các kết quả kịp thời, vì lợi ích của sự minh bạch, cũng như giúp giảm thiểu bất kỳ ảnh hưởng nào đối với người dân hoặc môi trường trong tương lai.
Trong suốt thời gian sự kiện này xảy ra, Liên Hiệp Quốc đã liên tục đối thoại với chính quyền và đã đề nghị cung cấp một loạt các hỗ trợ kỹ thuật, gồm thử nghiệm khoa học, phòng chống thảm họa môi trường, sớm phục hồi cho các cộng đồng bị ảnh hưởng, hỗ trợ sinh kế trong ngành thủy sản bị ảnh hưởng, hỗ trợ để giải quyết những mối quan tâm sức khỏe cộng đồng, cũng như hỗ trợ phối hợp giữa các ngành. Tuy nhiên, cho đến giờ LHQ vẫn chưa nhận được bất kỳ yêu cầu chính thức nào để hỗ trợ từ các nhà chức trách cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh.
Chúng tôi tiếp tục giữ cho tình hình liên tục được xem xét.
Xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi nếu bạn cần thêm thông tin.
Ngọc Thu lược dịch
_____
Nguyên văn tiếng Anh:
Dear XXX,
As this is a wide ranging and complex event your email has been forwarded to me to respond on behalf UN System here in Viet Nam. UN Agencies are working to better understand the situation and are particularly concerned about the potential impacts on human health, livelihoods, and the environment given the lack of conclusive findings as to the cause of contamination.
As the Government is currently conducting an investigation the UN has stressed the need for timely release of the findings, both in the interests of full transparency, as well as in helping to mitigate any future impacts on people or the environment.
Throughout this event the UN has been in continuous dialogue with Government and has offered a wide range of technical support including scientific testing, environmental disaster prevention, early recovery for affected communities, support to livelihoods in the affected fisheries sector, assistance to address public health concerns, and well as support to coordinate across sectors. However, so far the UN has not received any formal requests for assistance from national or provincial authorities.
We continue to keep the situation under continuous review,
Please do not hesitate to contact me if you require further information,
Best regards