10.08.2016

Tem Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Tem Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
(miền Bắc Việt Nam trước 1975)

Không phải mãi bây giờ mà ngay từ trước năm 1975 khi còn mang tên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, miền bắc Việt Nam đã là một hình thức thuộc địa của Trung cộng. Tem thư lưu hành trong nước lại in hình cờ Trung Hoa cộng sản. 

Thế thì ai mới đúng là bọn Ngụy quyền, tay sai cho ngoại bang? Cộng sản đúng là bọn "vừa đánh trống, vừa ăn cướp"!


Thêm một bằng chứng nữa:


LỊCH SỬ KHÔNG THỂ CHE ĐẬY

 Lịch sử dù thế nào cũng phải tôn trọng, mọi sự bóp méo che đậy cuối cùng vẫn phơi bày. So sánh 2 đồng tiền dưới đây, một tờ mang hình Trần Hưng Đạo (tiền Việt Nam Cộng Hòa), không có chữ Tàu cũng không có chữ Mỹ. Một tờ mang hình " cụ Hồ" & chữ Tàu TC (tiền VNDCCH- Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN cũ).

Nói thật lòng, cái tờ tiền thứ 2 của VNDCCH nhìn cứ như tiền của Tàu. Tại sao lại như vậy?

Chỉ 2 tờ tiền đó thôi chúng ta thấy được lý tưởng quan điểm vì dân tộc của 2 miền thế nào.

VNCH đã bán nước, lệ thuộc vào Mỹ hay là CSVN lệ thuộc, bán nước cho TC?

Câu hỏi này bạn tự trả lời nhé. Tui chỉ đưa ra bằng chứng khách quan chứ không kết luận.


Khanh Nguyen.